Aanmelden

Aanmelden

  • Wetenschappelijk onderbouwde expertises met adviezen
  • Activerende begeleidingen naar werkhervatting
  • Cursussen rondom ziekteverzuim

Aanmelden

Indien u geen gebruik wenst te maken van onderstaande aanmeldformulieren, mailt u de benodigde informatie naar: info@condite.nl.

Aanmelden cliënt door arbeidsongeschiktheidsverzekeraars, letselschadeverzekeraars, arbodiensten, werkgevers etc.

Aanmelden cliënt door UWV

 

Aanmelden voor cursus