Tinnitus: positief te beïnvloeden

Tinnitus: positief te beïnvloeden

Wetenschappelijk onderbouwde expertises met adviezen Activerende begeleidingen naar werkhervatting Cursussen rondom ziekteverzuim

Tinnitus: positief te beïnvloeden

tinnitus positief te beinvloeden

Tinnitus is een probleem dat bij ongeveer 15-20% van alle volwassen Nederlanders voorkomt. Ongeveer 10% van deze mensen met tinnitus, heeft daar ernstig last van. Met onderzoek is het veelal mogelijk om vast te stellen, hoe intens het geluid wordt ervaren bij tinnitus. Een hogere intensiteit, betekent niet dat je meer lijdt onder tinnitus of daar meer beperkingen door ondervindt. Die relatie is namelijk uitermate zwak, blijkt uit onderzoek. Wat betekent dit voor de begeleiding bij mensen met tinnitus? Onderzoek laat zien dat de beïnvloeding van de betekenisverlening en het versterken van de aandachtfunctie zijn vruchten afwerpt in de begeleiding bij tinnitus.

Beïnvloed de betekenisverlening

Jaren van onderzoek hebben aangetoond dat conditionering een belangrijk principe is bij de waarneming van tinnitus. Dit principe verwijst naar het mechanisme dat wanneer tinnitus-ervaring in toenemende mate als bedreigend wordt bestempeld, deze sensatie alle aandacht opeist. Wat bedreigend voor je is, krijgt ten slotte een steeds centrale plaats in je leven. Dit draagt bij aan het ontstaan van een chronisch tinnituslijden. Belangrijk bij de behandeling van tinnitus is dan ook een goede uitleg aan de patiënt en het ‘ontkoppelen’ van het tinnitus-geluid en de betekenis die iemand eraan geeft. Het blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat dit goede resultaten oplevert; het oorsuizen wordt niet meer geassocieerd met een bedreigend signaal, waardoor de waarneming van dit signaal afneemt. Tinnitus hoeft dan ook niet meer levensbepalend te zijn. Aandachtverplaatsing en ‘hertraining’ (middels Tinnitus Retraining Therapie) is het begin van een succesvolle behandeling.

Versterk de aandachtfunctie

Wanneer je last hebt van tinnitus, gaat dit meestal ten koste van je concentreren, je werkgeheugen en je mentale snelheid. Het is al langer bekend, dat deze mentale functies zijn te verbeteren met een breintraining. Recent onderzoek van Kallogjeri e.a. toont aan dat het versterken van de aandachtfunctie bij mensen met tinnitus werkt. Een digitaal trainingsprogramma leidt bij tinnituspatiënten tot een betere aandachtfunctie en concentreren. Daarbij kon met MRI ook een verbetering in de verbindingen in het brein die te maken hebben de cognitieve controle worden aangetoond. Tinnitus werd vervolgens als minder vervelend ervaren.

Tips voor de dagelijkse praktijk

  1. Zie tinnitus als een verschijnsel wat je leven niet hoeft te verpesten. Oefen jezelf in de acceptatie van de geluiden. Irritatie versterkt de klachten.
  2. Daag het brein uit en ga actief aan de slag met versterking van het concentratievermogen.

Auteur: drs. Erik Rutgers en drs Jan D. Verhoeven

Lees ook

Depressie? Blijf gedeeltelijk werken!
Piekeren, hou er mee op!
Hyperacusis: als geluiden pijn doen


Bronnen:

Heeren, A., Maurage, P., Perrot, H., Volder, A. de, Renier, L., Araneda, R., Lacroix, E., Decat, M., Deggouj, N., & Philippot, P. (2014). Tinnitus specifically alters the top-down executive control sub-component of attention: Evidence from the Attention Network Task. Behavioural Brain Research, 269,147–154.

Kallogieri, D., Piccirillo, J. F., Spitznagel, E., Hale, S., Nicklaus, J. E., Hardin, F. M., Shimony, J. S., Coalson, R. S., & Schlaggar, B. L. (2017). Cognitive training for adults with bothersome tinnitus: A randomized clinical trial. Geraadpleegd 24 januari 2017 van https://jamanetwork.com/journals/jamaotolaryngology/article-abstract/2597598.