Werkgerichte maatregelen en de focus op werkhervatting effectief bij psychische klachten

Werkgerichte maatregelen en de focus op werkhervatting effectief bij psychische klachten

Wetenschappelijk onderbouwde expertises met adviezen Activerende begeleidingen naar werkhervatting Cursussen rondom ziekteverzuim

Werkgerichte maatregelen en de focus op werkhervatting effectief bij psychische klachten

werkhervatting bij psychische klachten

Lange wachttijden en vervolgens de psycholoog die zegt dat werken voorlopig niet aan de orde is. Eerst minder klachten voordat er sowieso al gedacht kan worden aan werkhervatting. Kun je daar als verzuimbegeleider tegenwicht aan bieden, heb je een beter alternatief?

Psychische klachten, in de vorm van depressie, angststoornissen en overspannenheid, geven vaak aanleiding tot langdurig ziekteverzuim. Wetenschappelijk onderzoek heeft bevestigd dat psychologische behandeling leidt tot een sneller herstel van deze klachten. Er is weinig onderzoek gedaan naar de vraag in hoeverre deze behandelingen bijdragen aan de werkhervatting. Recent zijn de resultaten van een studie gepubliceerd, waarin een vergelijking is gemaakt tussen de effecten van cognitive-behavioral therapy (CBT) en work-focused cognitive-behavioral therapy (W-CBT) (Lagerveld et al, 2012). Bij W-CBT is de cognitieve gedragstherapie aangevuld met specifieke werkgerichte interventies.

In de studie van Lagerveld zijn alle interventies uitgevoerd door psychologen, die aanvullend geschoold zijn in werkgerichte interventies. Een graduele werkhervatting vormde een belangrijk onderdeel van de W-CBT, met als uitgangspunt dat het hanteren van werkgerelateerde problemen verbetert door de directe toepassing daarvan in het werk. Een effectieve coping, succeservaringen op het werk en het bestrijden van disfunctionele gedachten in relatie tot het werk kunnen bijdragen aan een snellere werkhervatting.

Het resultaat was dat de werknemers die begeleid zijn op basis van de W-CBT gemiddeld twee maanden eerder hun werkzaamheden hervatten dan de werknemers begeleid uitsluitend met CBT. Volledige werkhervatting vond bij W-CBT in 96% van de gevallen binnen een jaar plaats. Symptoomreductie voltrok zich in beide groepen vergelijkbaar. Omdat in de groep begeleid volgens W-CBT de werkhervatting niet op geleide van de klachten plaatsvond, kan W-CBT aangemerkt worden als een tijdcontingente benadering.

Tips voor uw dagelijkse praktijk

  1. Wanneer in de begeleiding bij veel voorkomende psychische klachten de behandeling met cognitieve gedragstherapie wordt aangevuld met werkgerichte interventies, zal werkhervatting sneller plaatsvinden.
  2. Een snellere werkhervatting bij W-CBT leidt niet tot een vertraging in de afname van psychische klachten.
  3. Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt het belang van een tijdcontingente werkhervatting bij verzuim door psychische klachten.

Auteur: drs. Jan D. Verhoeven

 

Lees ook

Herkennen van bewust en onbewust onderpresteren
Tinnitus: ons ‘overactieve’ brein
ADHD en de heilzame werking van een stimulerend middel


Bron:
Lagerveld SE, Blonk RW, Brenninkmeijer V, Wijngaards-de Meij L, Schaufeli WB. Work-focused treatment of common mental disorders and return to work: a comparative outcome study. J Occup Health Psychol. 2012 Apr;17(2):220-34.