Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

  • Wetenschappelijk onderbouwde expertises met adviezen
  • Activerende begeleidingen naar werkhervatting
  • Cursussen rondom ziekteverzuim

Veelgestelde vragen

Wie werken er bij Condite?

Bij Condite werken verschillende professionals die deskundig zijn op het gebied van psychologie, fysiotherapie en specialisaties binnen deze werkvelden. Voor een volledig overzicht van onze mensen klik hier.

Waar vinden de gesprekken plaats?

De gesprekken vinden plaats bij u thuis. Wij werken landelijk.

Welke vragen worden in het kader van een Expertise en advies gesteld?

De opdrachtgever bepaalt de vraagstelling. De volgende vragen worden ons vaker voorgelegd:

  • Wat is naar uw mening de verklaring voor de langdurige klachten?
  • Wat is volgens u de oorzaak van de beperkingen in het functioneren?
  • Spelen naar uw mening psychische factoren een rol?
  • Zijn er nog behandelmogelijkheden? Zo ja, waar kan die behandeling gegeven worden?
  • Kunt u betrokkene adviseren hoe hij/zij zelf de beperkingen kan verminderen en de mogelijkheden kan vergroten?
  • Hebt u adviezen ten aanzien van de werkhervatting?

client-12Wat is het verschil met de behandeling die ik al krijg van een fysiotherapeut of psycholoog?

Het team van Condite is sterk gespecialiseerd in (de gecombineerde) lichamelijke en psychische problematiek, die consequenties hebben voor het functioneren in het werk. Daarbij heeft Condite veel expertise en ervaring in het effectief aanpakken van concentratie- en aandachtsproblemen, zie Werkgeheugentraining en Cognitieve re-integratie. In veel gevallen neemt de begeleider van Condite het traject zelfstandig voor zijn rekening. Soms heeft een aanvullende begeleiding door een fysiotherapeut of psycholoog meerwaarde. Dat kan bijvoorbeeld bestaan uit fysiofitness of psychotherapie voor onderliggende problematiek. De begeleider van Condite verstoort deze behandelrelatie niet, maar werkt dan juist samen met deze therapeuten.

Hoe kan ik beter functioneren ondanks de klachten?

Soms heb je bij klachten en functioneringsproblemen even een time-out nodig om te herstellen en natuurlijke genezing een kans te geven. Tijd en rust lossen echter niet alle problemen op. In veel gevallen dreigt daardoor juist het gevaar van chronische klachten en langdurige inactiviteit. Zo komt het moment na bijvoorbeeld een hartinfarct, een rugoperatie, een behandeling met chemo, een depressie, enzovoort, dat het beter is om de draad weer op te pakken, ondanks dat je nog niet fit bent. Functioneren vormt dan de basis voor verder herstel, waarbij u vaak aanvankelijk even door de zure appel moet heen bijten. Oftewel meer doen gaat vooraf aan meer kunnen. Het streven is dat u weer zelfstandig en onafhankelijk functioneert, ondanks uw klachten. De begeleider van Condite staat u hier in bij. U krijgt veel bruikbare informatie, tips en adviezen, toegespitst op úw situatie, om weer optimaal te functioneren.

Krijg ik inzage in de rapportage en naar wie wordt deze verstuurd?

U krijgt inzage in de rapportage en u krijgt de mogelijkheid erop te reageren. Daarna sturen we de rapportage naar de opdrachtgever. De volledige versie van de rapportage met medische informatie gaat naar de verzekeringsarts, bedrijfsarts of medisch adviseur. De technische versie (dus zonder medische informatie) versturen we naar de procesbegeleider, bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige of re-integratiebegeleider.

Wie betaalt de kosten van het traject?

In het geval een werknemer langdurig dreigt te verzuimen, is bij wet geregeld dat ook de werkgever een belangrijke verantwoordelijkheid heeft om de verzuimduur te beperken. Wanneer een zelfstandige niet kan werken, heeft hij/zij niet alleen zelf, maar ook de inkomensverzekeraar er veel belang bij dat dit niet te lang duurt. De multidisciplinaire trajecten zoals Condite op maat aanbiedt, vallen niet onder het basispakket van de zorgverzekering. De zorgverzekering vergoedt onze trajecten dan ook niet. In de meeste gevallen zijn inkomensverzekeraars en werkgevers onze opdrachtgever en daarmee ook de betaler van onze trajecten.

Staat uw vraag er niet bij?

Bel ons op (053) 428 11 44 of stuur ons een e-mail.