Arbeidsdeskundigen

Arbeidsdeskundigen

  • Wetenschappelijk onderbouwde expertises met adviezen
  • Activerende begeleidingen naar werkhervatting
  • Cursussen rondom ziekteverzuim

Arbeidsdeskundigen

Voor arbeidsdeskundigen verzorgen wij vier cursussen.

1. Cognitieve problemen en werk (4 punten)

Na deze cursus kunt u uw cliënt met arbeidsrelevante cognitieve problemen adequaat adviseren en begeleiden bij het hervatten van het werk. Lees meer..

2. Arbeidskundig advies bij een traumatisch NAH en bij WAD (4 punten)

Na deze training bent u in staat uw cliënt met een traumatisch NAH en WAD adequaat te adviseren en te begeleiden bij het hervatten van het werk, vanuit de kwalitatieve benadering. Lees meer..

3. Arbeidskundige begeleiding bij verzuim door psychische klachten (7 punten)

In deze training staat centraal hoe u de cliënt aanzet tot een actieve inbreng in het herstel van zijn of haar functioneren. Werkgerichte maatregelen en de focus op werkhervatting zijn effectief bij de begeleiding van werknemers met psychische klachten. Lees meer..

4. Tijdcontingent re-integreren (7 punten)

Dit is een zeer praktische tweedaagse cursus waarin u aan het werk gaat met de principes van tijdcontingente re-integratie vanuit een cognitief gedragsmatige benadering. Het toepassen van deze principes leidt tot een snelle werkhervatting. Lees meer..