Arbeidskundig advies bij een traumatisch NAH en bij WAD

Arbeidskundig advies bij een traumatisch NAH en bij WAD

  • Wetenschappelijk onderbouwde expertises met adviezen
  • Activerende begeleidingen naar werkhervatting
  • Cursussen rondom ziekteverzuim

Arbeidskundig advies bij een traumatisch NAH en bij WAD

Docent

Drs. Jan D. Verhoeven, psycholoog en fysio- manueeltherapeut

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd door de NVvA voor 4 punten.

Kosten

De kosten voor deze eendaagse cursus bedragen inclusief koffie, thee, lunch en cursusmateriaal per deelnemer € 395,- excl. BTW. Indien u dat wenst, kan de cursus als teamscholing incompany worden verzorgd.

Cursusdata en cursuslocatie

Er is nog geen nieuwe datum vastgesteld. Wilt u als eerste geïnformeerd worden over de nieuwe cursusdata? Geef dit aan ons door via ons contactformulier. De cursus kan desgewenst incompany worden verzorgd.

Groepsgrootte

Maximaal 15 deelnemers.

Toetsing

Er wordt geen toetsing afgenomen.

Certificaat

Na afloop van de cursus krijgt u een certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.

Onderwerpen Arbeidskundig advies bij een traumatisch NAH en WAD

Met betrekking tot een traumatisch NAH en WAD bespreken we:     

  • de globaal wetenschappelijk verklaring van langdurige stoornissen;
  • de arbeidsrelevante onderhoudende factoren;
  • het herkennen van blokkades voor werkhervatting;
  • de actieplanning als voorbereiding op werkhervatting;
  • de aanpassing van omstandigheden en van werkstrategie;
  • het advies bij ‘supported employement’.

Inhoud en achtergrond cursus

Een traumatisch Niet Aangeboren Hersenletsel (tNAH) en Whiplash Associated Disorder (WAD) kunnen gepaard gaan met langdurige gevolgen op fysiek, cognitief en emotioneel vlak. Het beloop van herstel verschilt daarbij sterk. Soms is er na een jaar geen verdere verbetering in functionele mogelijkheden meer te verwachten, maar regelmatig zet herstel zich nog lang door. De terugkeer naar werk vormt hierbij niet alleen een doel, maar ‘supported employment’ draagt juist bij aan herstel.

Een knelpunt bij de terugkeer naar werk is gebrek aan voorlichting en advies aan zowel de werknemer als de werkgever. Met de opgedane kennis en vaardigheden van deze training kunt u dit knelpunt wegnemen en daarmee een belangrijke dimensie toevoegen aan ‘care as usual’.

Voorbereiding

Enkele weken voorafgaand aan de cursus ontvangt u een opdracht en enkele artikelen om u voor te bereiden op de cursus.

Cursusfolder met programma: Arbeidskundig advies bij een traumatisch NAH en bij WAD

Aanmelden