Arbeidskundige begeleiding bij verzuim door psychische klachten

Arbeidskundige begeleiding bij verzuim door psychische klachten

  • Wetenschappelijk onderbouwde expertises met adviezen
  • Activerende begeleidingen naar werkhervatting
  • Cursussen rondom ziekteverzuim

Arbeidskundige begeleiding bij verzuim door psychische klachten

Docent

Drs. Jan D. Verhoeven, psycholoog, fysio- en  manueeltherapeut

Accreditatie

Deze cursus is door de NVvA geaccrediteerd voor 7 punten.

Kosten

De kosten voor deze tweedaagse cursus bedragen inclusief koffie, thee, lunch en cursusmateriaal per deelnemer € 695,- (excl. btw). Indien u dat wenst, verzorgen wij de cursus ook incompany.

Cursusdata en cursuslocatie

Donderdag 7 en donderdag 21 november 2019
Hotel Van der Valk A1 Amersfoort

Groepsgrootte

Maximaal 15 deelnemers.

Toetsing

Er wordt geen toetsing afgenomen.

Certificaat

Na afloop van de cursus krijgt u een certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.

Leerdoelen Arbeidskundige begeleiding bij verzuim door psychische klachten

  • herkennen en globaal rubriceren van verzuim door psychische klachten;
  • inclusie en exclusie criteria voor begeleiding door de arbeidsdeskundige;
  • procescontingente begeleiding bij verzuim door psychische klachten;
  • werkgerichte advisering bij cognitieve stoornissen;
  • motiveren en stimuleren van de werknemer met psychische klachten;
  • adviseren van werkgever en leidinggevende.

Cursusindeling

– Voorbereiding

Enkele weken voorafgaand aan de cursus ontvangt u een opdracht en enkele artikelen om u voor te bereiden op de cursus.

– Dag 1

U verwerft op de eerste cursusdag de vaardigheid het arbeidsverzuim als gevolg van psychische problemen te analyseren. Daarbij krijgt u het inzicht dat arbeidsrelevante psychische klachten kunnen worden onderverdeeld in de vier meest voorkomende dimensies, nl. distress, depressie, angst en somatisatie. Tijdens deze dag gaan we ook in op de probleemnuancering: hoe kan de arbeidsdeskundige zijn cliënt anders laten kijken naar zijn probleem. Na de eerste cursusdag kunt u uw cliënt uitleg geven over stressklachten en het belang duidelijk maken van een activerende benadering. Alleen met een actieve aanpak kan uw cliënt weer grip op zijn situatie krijgen.

– Dag 2

Op de tweede cursusdag verwerft u de vaardigheid om op basis van de anamnese, een nader onderzoek en met behulp van een vragenlijst de stressoren in het werk nader te inventariseren. Verder ligt de nadruk op de probleembehandeling. U bent na de cursus in staat om volgens een vast stappenplan c.q. een procescontingente aanpak uw cliënt ervaring te laten opdoen met handelingsalternatieven in de werksituatie. Verder besteden we aandacht aan werkgerichte maatregelen die kunnen worden genomen bij de re-integratie van cliënten met cognitieve klachten, zoals concentratiestoornissen.

Cursusfolder met programma: Verzuim door psychische klachten

Aanmelden

Achtergrondinformatie