dadwa Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie

Wie we zijn en wat we doen

  • Wetenschappelijk onderbouwde expertises met adviezen
  • Activerende begeleidingen naar werkhervatting
  • Cursussen rondom ziekteverzuim

Achtergrondinformatie

Bij verzuim door lichamelijke klachten wordt, zoals beschreven in de richtlijnen, een tijdcontingent beleid als uitgangspunt genomen. Niet de subjectieve klacht, maar de schematisch vooropgestelde opbouw in activiteiten is leidend bij de re-integratie. Bij arbeidsverzuim door psychische klachten wordt daar een procescontingente aanpak aan toegevoegd. Dat wil zeggen dat het begeleidingsproces is gebaseerd op het fasen model, waarbij de cliënt wordt gestimuleerd een aantal vaste (herstel)taken uit te voeren. Een graduele werkhervatting, met als uitgangspunt dat het hanteren van werkgerelateerde problemen verbetert door de directe toepassing daarvan in het werk, draagt eraan bij dat de cliënt met psychische klachten weer grip krijgt op zijn situatie. Een effectieve coping en succeservaringen op het werk dragen aan een snellere werkhervatting. De cliënt aanzetten tot een actieve inbreng in het herstel van functioneren staat in deze training dan ook centraal.

Onbegrepen lichamelijke klachten leiden vaak tot ‘hardnekkig’ en langdurig verzuim. Uit onderzoek is gebleken dat 30% tot 50% van deze categorie lichamelijke klachten te maken heeft met een onderliggend psychisch probleem. In deze cursus komt aan de orde hoe de arbeidsdeskundige in het proces van verzuimbeheersing als procesbegeleider een belangrijke rol kan spelen.

De werkwijze die in deze cursus aan de orde komt, sluit aan op de richtlijnen in de bedrijfsgezondheidszorg en de criteria voor claimbeoordeling. Deze cursus vormt een theoretische verdieping en we trainen de praktische toepassing van deze werkwijze.