Cognitieve problemen en werk

Cognitieve problemen en werk

  • Wetenschappelijk onderbouwde expertises met adviezen
  • Activerende begeleidingen naar werkhervatting
  • Cursussen rondom ziekteverzuim

Cognitieve problemen en werk

Docent

Drs. Jan D. Verhoeven, psycholoog en fysio- manueeltherapeut

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd voor 4 punten.

Kosten

De kosten voor deze eendaagse cursus bedragen inclusief koffie, thee, lunch en cursusmateriaal per deelnemer € 395,- excl. BTW. Indien u dat wenst, kan de cursus als teamscholing incompany worden verzorgd.

Cursusdata en cursuslocatie

Donderdag 18 april 2019 ****VOLGEBOEKT****
Hotel Van der Valk A1 Amersfoort

Groepsgrootte

Maximaal 15 deelnemers.

Toetsing

Er wordt geen toetsing afgenomen.

Certificaat

Na afloop van de cursus krijgt u een certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.

Leerdoelen Cognitieve problemen en werk

Na de training bent u in staat om:

  • een gerichte probleemanalyse uit te voeren bij arbeidsverzuim door cognitieve problemen;
  • een adequaat advies te geven bij arbeidsverzuim door cognitieve problemen;
  • een plan van aanpak gericht op werkhervatting op te stellen, wat bijdraagt aan het versterken van cognitieve functies;
  • de begeleiding bij cognitieve problemen secundair aan NAH, een WAD, de behandeling met chemo bij kanker, enzovoort, optimaal vorm te geven;
  • te adviseren omtrent een optimale werkstrategie bij cognitieve problemen;
  • beleid af te stemmen op onbewust en bewust onderpresteren.

Cursusindeling

– Voorbereiding

Enkele weken voorafgaand aan de cursus ontvangt u een opdracht en enkele artikelen om u voor te bereiden op de cursus.

– Cursusdag

We gaan in op het dilemma dat er reële cognitieve problemen in het werk worden ervaren, zonder dat er sprake is van schade in het brein en u ook in het gesprek geen evidente cognitieve beperkingen opmerkt. Daarbij verwerft u kennis om werkzaamheden goed aan te laten sluiten op de beperkingen van de cliënt. U verwerft de competentie om te adviseren omtrent individugerichte maatregelen en ten aanzien van een adequate werkstrategie, met als doel het optimaal uitvoeren van mentaal belastende taken. Daarbij verwerft u de vaardigheid om onbewust onderpresteren in het werk om te buigen naar een productieve taakuitvoering.

Cursusfolder met programma

Aanmelden