Cognitieve problemen en werk

Cognitieve problemen en werk

  • Wetenschappelijk onderbouwde expertises met adviezen
  • Activerende begeleidingen naar werkhervatting
  • Cursussen rondom ziekteverzuim

Cognitieve problemen en werk

Docent

Drs. Jan D. Verhoeven, psycholoog en fysio- manueeltherapeut

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd voor 4 punten.

Kosten

De kosten voor deze eendaagse cursus bedragen inclusief koffie, thee, lunch en cursusmateriaal per deelnemer € 395,- excl. BTW. Indien u dat wenst, kan de cursus als teamscholing incompany worden verzorgd.

Cursusdata en cursuslocatie

Woensdag 11 maart 2020
Hotel Van der Valk A1 Amersfoort

Groepsgrootte

Maximaal 15 deelnemers.

Toetsing

Er wordt geen toetsing afgenomen.

Certificaat

Na afloop van de cursus krijgt u een certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.

Leerdoelen Cognitieve problemen en werk

Na de training bent u in staat om:

  • een gerichte probleemanalyse uit te voeren bij arbeidsverzuim door cognitieve problemen;
  • een adequaat advies te geven bij arbeidsverzuim door cognitieve problemen;
  • een plan van aanpak gericht op werkhervatting op te stellen, wat bijdraagt aan het versterken van cognitieve functies;
  • de begeleiding bij cognitieve problemen secundair aan NAH, een WAD, de behandeling met chemo bij kanker, enzovoort, optimaal vorm te geven;
  • te adviseren omtrent een optimale werkstrategie bij cognitieve problemen;
  • beleid af te stemmen op onbewust en bewust onderpresteren.

Cursusindeling

– Voorbereiding

Enkele weken voorafgaand aan de cursus ontvangt u een opdracht en enkele artikelen om u voor te bereiden op de cursus.

– Cursusdag

We gaan in op het dilemma dat er reële cognitieve problemen in het werk worden ervaren, zonder dat er sprake is van schade in het brein en u ook in het gesprek geen evidente cognitieve beperkingen opmerkt. Daarbij verwerft u kennis om werkzaamheden goed aan te laten sluiten op de beperkingen van de cliënt. U verwerft de competentie om te adviseren omtrent individugerichte maatregelen en ten aanzien van een adequate werkstrategie, met als doel het optimaal uitvoeren van mentaal belastende taken. Daarbij verwerft u de vaardigheid om onbewust onderpresteren in het werk om te buigen naar een productieve taakuitvoering.

Cursusfolder met programma

Aanmelden