Tijdcontingent re-integreren

Tijdcontingent re-integreren

  • Wetenschappelijk onderbouwde expertises met adviezen
  • Activerende begeleidingen naar werkhervatting
  • Cursussen rondom ziekteverzuim

Tijdcontingent re-integreren

Docent

Drs. Jan D. Verhoeven, psycholoog en fysio- manueeltherapeut

Accreditatie

Deze cursus is door de NVvA geaccrediteerd voor 7 punten.

Kosten

De kosten voor deze tweedaagse cursus bedragen inclusief koffie, thee, lunch en cursusmateriaal per deelnemer € 695,- excl. BTW. Indien u dat wenst, kan de cursus als teamscholing incompany worden verzorgd.

Cursusdata en cursuslocatie

Woensdag 29 januari en woensdag 12 februari 2020
Hotel Van der Valk A1 Amersfoort

Groepsgrootte

Maximaal 15 deelnemers.

Toetsing

Er wordt geen toetsing afgenomen.

Certificaat

Na afloop van de cursus krijgt u een certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.

Leerdoelen Tijdcontingent re-integreren

  • Een effectieve begeleiding en succesvolle re-integratie vergt inzicht in de fysieke, psychische en gedragsmatige factoren bij chronische klachten. Elke professional heeft op basis van zijn of haar deskundigheid een eigen specifieke inbreng in het proces van werkhervatting. In deze cursus is veel aandacht voor het vertalen van de theorie naar de praktijk.
  • De cursus hanteert het motto dat re-integratie een belangrijke voorwaarde is voor (verder) herstel. Na de training bent u in staat om bij de re-integratie een tijdcontingent beleid uit te voeren.
  • Bij herstel van klachten en/of bij re-integratie vormt de inbreng van de betrokken verzekerde/werknemer de belangrijkste factor. In de cursus leert u betrokkenen aan te spreken op die verantwoordelijkheid.

Cursusindeling

– Voorbereiding

Enkele weken voorafgaand aan de cursus ontvangt u een opdracht en enkele artikelen om u voor te bereiden op de cursus.

– Dag 1

We gaan in op het onderdeel chronische pijn en vermoeidheid. Via interactieve presentaties en opdrachten bespreken we de kenmerken van en oefenen we de activerende verzuimaanpak. Daarbij staat de tijdcontingente re-integratie centraal. De praktische toepasbaarheid staat hierbij op de voorgrond.

– Dag 2

We evalueren uw praktijkervaringen naar aanleiding van de eerste cursusdag. De onderwerpen chronische vermoeidheid, gesprekstechniek en training van de toepassing van de tijdcontingente re-integratie stellen we op deze dag aan de orde.

Folder Tijdcontingent re-integreren

Achtergrondinformatie

Aanmelden