dadwa Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie

  • Wetenschappelijk onderbouwde expertises met adviezen
  • Activerende begeleidingen naar werkhervatting
  • Cursussen rondom ziekteverzuim

Achtergrondinformatie

Een tijdcontingente re-integratie is niet alleen een uiterst effectieve aanpak die leidt tot een snelle werkhervatting, maar is ook een benadering die bijdraagt aan een vermindering van de medische consumptie. Onderzoek heeft laten zien dat de positieve effecten van deze benadering na jaren nog merkbaar zijn.
Bij de tijdcontingente benadering zijn de klachten niet maatgevend voor werkhervatting, maar verschuift de focus naar de mogelijkheden van de verzekerde/werknemer. Met name wanneer betrokkene raakt ingesteld op een laag niveau van functioneren is het van cruciaal belang de vicieuze cirkel te doorbreken. De richtlijnen in de bedrijfsgezondheidszorg zijn dan ook gebaseerd op de tijdcontingente benadering. Bij de beoordeling van het re-integratiebeleid vormen deze richtlijnen het toetsingkader van UWV.
De cursus voor arbeidsdeskundigen leidt voor u tot praktische vaardigheden. Een actieve inbreng door de deelnemers, training van vaardigheden en het uitwerken van opdrachten staan centraal. Daarnaast zorgen we voor veel input, geven we recente inzichten in veel voorkomende aandoeningen die aanleiding geven tot langdurig verzuim en maken we u de principes van de tijdcontingentie re-integratie duidelijk.
Tevens bespreken we de principes van cognitieve gedragstherapie met u. We gaan in op de volgende vraag: “Op welke wijze kunnen belemmerende gedachten/overtuigingen en inadequaat herstelgedrag van de cliënt worden omgebogen?”
Bij het onderdeel gespreksvoering bestuderen we een effectieve methode van gespreksvoering en gaan we deze in de praktijk oefenen. Hoe prikkel je de verzekerde/werknemer tot actie?