Bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en medisch adviseurs

Bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en medisch adviseurs

  • Wetenschappelijk onderbouwde expertises met adviezen
  • Activerende begeleidingen naar werkhervatting
  • Cursussen rondom ziekteverzuim

Bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en medisch adviseurs

Voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en medisch adviseurs verzorgen wij twee cursussen.

1. Met het brein aan het werk

Met deze training wordt uw competentie versterkt, om als specialist op het terrein van Arbeid en Gezondheid een belangrijke rol te spelen bij een geïntegreerde aanpak van werkgerelateerde cognitieve stoornissen. Lees meer..

2. Tijdcontingente re-integratie bij pijn en vermoeidheid

Na afloop van deze cursusdag beschikt u over een goed inzicht in (chronische) pijn in het bewegingsapparaat, langdurige vermoeidheidsklachten en daarmee samenhangende aandachtstoornissen en kunt u het verzuimbeleid en de beoordeling daarmee in overeenstemming brengen. Gedragsverandering bij de werknemer/verzekerde vormt het belangrijkste aangrijpingspunt bij de verzuimbegeleiding. Lees meer..