Tijdcontingente re-integratie bij pijn en vermoeidheid

Tijdcontingente re-integratie bij pijn en vermoeidheid

  • Wetenschappelijk onderbouwde expertises met adviezen
  • Activerende begeleidingen naar werkhervatting
  • Cursussen rondom ziekteverzuim

Tijdcontingente re-integratie bij pijn en vermoeidheid

Docent

Drs. Jan D. Verhoeven, psycholoog en fysio- manueeltherapeut

Accreditatie

Deze cursus is door het AbSg geaccrediteerd voor 6 uren, doelgroep en domein bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde.

Kosten

Deze cursus wordt alleen incompany verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusdata en cursuslocatie

Deze cursus wordt alleen incompany verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Groepsgrootte

Maximaal 15 deelnemers.

Toetsing

Er wordt geen toetsing afgenomen.

Certificaat

Na afloop van de cursus krijgt u certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.

Leerdoelen Tijdcontingente re-integratie bij pijn en vermoeidheid

Na afloop van deze eendaagse cursus beschikt u over een goed inzicht in arbeidsrelevante aandoeningen op basis van het biopsychosociale model. Verder verwerft u de vaardigheid om verzuimbeleid daarmee in overeenstemming te brengen. In de cursus verwerft/leert u:

  • specifieke kennis over chronische pijn, met name ten aanzien van de neurofysiologische en neuroplastische aspecten;
  • vanuit een multi-dimensioneel perspectief de fysieke, psychologische en gedragsmatige aspecten bij pijn te herkennen en de reciproque beïnvloeding van deze factoren te verklaren;
  • volgens richtlijnen niveau van activiteiten te bepalen;
  • middels een tijdcontingente en proactieve benadering verzuimgedrag te beïnvloeden;
  • gericht te adviseren bij aandachtstoornissen;
  • een motiveringstechniek waarbij betrokkene wordt aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid.

Cursusindeling

– Voorbereiding

Enkele weken voorafgaand aan de cursus ontvangt u een opdracht en enkele artikelen om u voor te bereiden op de cursus.

– Programma

We gaan allereerst uitgebreid in op het onderdeel chronische pijn. Via interactieve presentaties en opdrachten bespreken en oefenen we de kenmerken van de activerende verzuimaanpak. De praktische toepasbaarheid staat hierbij op de voorgrond. Verder komen de onderwerpen chronische vermoeidheid, concentratiestoornissen en motiverende gespreksvoering aan de orde.

Relatie tot de cursus ‘Verzuim door pijn’

Op verzoek ontwikkelde Condite deze eendaagse training als afgeleide van de tweedaagse training ‘Verzuim door pijn, cognitief gedragsmatige interventie’.  In deze verkorte cursus wordt uitgebreid ingegaan op het onderdeel concentratiestoornissen.

Achtergrondinformatie

Aanmelden