dadwa Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie

  • Wetenschappelijk onderbouwde expertises met adviezen
  • Activerende begeleidingen naar werkhervatting
  • Cursussen rondom ziekteverzuim

Achtergrondinformatie

Klachtenbeelden zoals chronische lage rugpijn, nekklachten, fibromyalgie en chronische vermoeidheid leiden vaak tot ziekteverzuim. Daarbij worden vaak aandachtstoornissen als een beperking gemerkt. In meer dan de helft van de gevallen is daarbij de relatie tussen de klachten, een ziekte, de beperkingen en de problemen in de participatie niet duidelijk (TNO maart 2006). Hoe langer deze klachten en het verzuim aanhouden, des te zwakker wordt de relatie tussen de biomedische factoren en het verzuim. Ook de invloed van fysieke (over)belasting is meestal beperkt. Toch herleidt de werknemer/verzekerde de klachten vaak tot lichamelijke factoren (somatische attributie) of fysiek belastende factoren in het werk (normaliserende attributie).

Wetenschappelijk onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat bij langdurige pijnklachten en vermoeidheid doorgaans gedragsmatige factoren overheersen. Cognities/overtuigingen van de werknemer en het coping gedrag bepalen het ontwikkelen van deze chronische klachtenbeelden. In de NVAB-richtlijnen wordt er voor gepleit dat, naast de medische behandeling, de gedragsmatige en psychosociale aspecten een prominent onderdeel uitmaken van de verzuimbegeleiding. Ook in de verzekeringsgeneeskunde staat deze biopsychosociale benadering centraal.

U kunt de regie voeren over het verzuimbeleid, echter de gedragsmatige benadering vergt inzet van alle partijen. Ook de werknemer en werkgever ‘moeten aan het werk worden gezet’. Dat met deze gezamenlijke inspanning verzuim kan worden teruggedrongen en chroniciteit van klachten kan worden voorkomen, wordt in onderzoek bevestigd.