Fysiotherapeuten

Fysiotherapeuten

 • Wetenschappelijk onderbouwde expertises met adviezen
 • Activerende begeleidingen naar werkhervatting
 • Cursussen rondom ziekteverzuim

Fysiotherapeuten

Voor fysiotherapeuten verzorgen wij de cursus:

Somatisatie, herkenning en consequenties voor advies en behandeling (20 punten)

Docent

Drs. Jan D. Verhoeven, psycholoog en fysio- manueeltherapeut

Accreditatie

Deze cursus is met 20 punten geaccrediteerd voor register algemeen fysiotherapeut, manueeltherapeut, arbeidsfysiotherapeut, psychosomatisch fysiotherapeut en bekkenfysiotherapeut. Deze cursus is tevens geaccrediteerd door Stichting Keurmerk Fysiotherapie.

Kosten

De kosten voor deze tweedaagse cursus bedragen inclusief koffie, thee, lunch en cursusmateriaal per deelnemer € 495,- (excl. BTW). Indien u dat wenst, kan de cursus als teamscholing incompany worden verzorgd.

Cursusdata en cursuslocatie

Woensdag 19 september en woensdag 3 oktober 2018 *******VOLGEBOEKT*******
Hotel Van der Valk A1 Amersfoort

Woensdag 16 januari en woensdag 30 januari 2019
Hotel Van der Valk Enschede

Groepsgrootte

Maximaal 21 deelnemers.

Toetsing

Er wordt geen toetsing afgenomen.

Certificaat

Na afloop van de cursus krijgt u een certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.

Leerdoelen Somatisatie, herkenning en consequenties voor advies en behandeling

 • Begripsbepaling en analyse
 • Toepassing van vragenlijsten/meetinstrumenten
 • Analyse van psychische factoren
 • Van klachten naar gevolgenmodel
 • Inclusie en exclusie criteria voor interventies
 • Begeleiding en behandeling bij somatoforme verschijnselen
 • De reattributietechniek
 • De tijdcontingente en procescontingente begeleiding
 • Verzuimbegeleiding en re-integratie van de somatiserende werknemer

Cursusindeling

Voorbereiding

Voorafgaand aan de cursus ontvangt u literatuur en een opdracht ter voorbereiding op de cursus. Dit komt neer op ongeveer 6 zelfstudie-uren.

Dag 1

Op de eerste cursusdag leggen we het accent op de begripsbepaling, de analyse, het toepassen van meetinstrumenten en de training van de reattributietechniek.

Dag 2

De tweede cursusdag is praktijkgericht: we gaan uitgebreid in op de behandeling en begeleiding van de patiënt/werknemer met somatoforme klachten.

Somatisatie: cursusfolder met programma

Aanmelden