Diensten

Diensten

Overzicht

 • Wetenschappelijk onderbouwde expertises met adviezen
 • Activerende begeleidingen naar werkhervatting
 • Cursussen rondom ziekteverzuim

Diensten

Voor opdrachtgever

Om te bepalen welke dienst geschikt is voor de cliënt, hebben wij de kenmerken en voorbeelden op een rijtje gezet. Wilt u de cliënt liever eerst met ons bespreken? Graag! Bel ons op (053) 428 11 44 of stuur ons een e-mail.

Voor cliënt

Indien u in aanmerking komt voor een traject bij Condite of u bent daarvoor al aangemeld, dan vindt u naast onderstaand overzicht nog extra informatie bij cliënt.

Expertise en advies met begeleiding naar werkhervatting
Activerende coaching op maat voor verzekerden UWV

Voor cliënten met langdurige lichamelijke, psychische en/of cognitieve klachten.

Voorbeelden

 • status na een hartinfarct, na een hartoperatie en na de behandeling van kanker
 • CVS
 • spanningsklachten en overspannenheid
 • somberheid, angstklachten en paniekstoornissen
 • SOLK
 • whiplashsyndroom
 • fibromyalgie
 • chronische lage rugklachten, met een sterk gedragsmatige component
 • chronische nekklachten, met een sterk psychische component

Werkgeheugentraining

Voor cliënten met werkgeheugenproblemen/cognitieve disfuncties, die moeten worden voorbereid op werkhervatting.

Voorbeelden

 • snel afgeleid zijn en moeite hebben met concentreren
 • informatie slecht opnemen
 • rusteloosheid of moeheid bij het uitvoeren van mentaal belastende taken
 • moeilijkheden met het starten of afmaken van mentaal belastende taken
 • moeite met gestructureerd werken
 • geheugenproblemen

Cognitieve re-integratie

Voor cliënten met cognitieve disfuncties, mentale moeheid en een hoge drempel tot werkhervatting, die naast de Werkgeheugentraining een procesmatige begeleiding nodig hebben bij het hervatten van hun eigen functie.

Voorbeelden

 • cognitieve beperkingen na een depressie
 • status na een NAH
 • whiplashsyndroom
 • post operatieve cognitieve disfunctie
 • chemobrein

Neuropsychologisch onderzoek

Voor cliënten waarbij het cognitief functioneren in kaart moet worden gebracht.

Voorbeelden

 • aandachts- en concentratiestoornissen
 • geheugenproblemen
 • initiatiefverlies
 • problemen in de planning en het organiseren van taken
 • stoornissen in het werktempo en de uitvoering van handelingen

Adviserend consult

Ter voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Voor cliënten in de acute fase van verzuim, dus binnen zes weken (tot maximaal drie maanden) na het ontstaan van de problemen of na de ziekmelding.

Tarieven en vergoedingen

In het geval een werknemer langdurig dreigt te verzuimen, is bij wet geregeld dat ook de werkgever een belangrijke verantwoordelijkheid heeft om de verzuimduur te beperken. Wanneer een zelfstandige niet kan werken, heeft hij/zij niet alleen zelf, maar ook de betrokken verzekeraar er veel belang bij dat dit niet te lang duurt. De multidisciplinaire trajecten zoals Condite op maat aanbiedt, vallen niet onder het basispakket van de zorgverzekering. De zorgverzekering vergoedt onze trajecten dan ook niet. In de meeste gevallen zijn inkomens-, letselschadeverzekeraars, UWV en werkgevers onze opdrachtgever en daarmee ook de betaler van onze trajecten. Voor onze actuele tarieven neemt u contact met ons op via (053) 428 11 44 of per e-mail.