Activerende coaching op maat voor verzekerden UWV

Activerende coaching op maat voor verzekerden UWV

  • Wetenschappelijk onderbouwde expertises met adviezen
  • Activerende begeleidingen naar werkhervatting
  • Cursussen rondom ziekteverzuim

Activerende coaching op maat voor verzekerden UWV

De Activerende coaching op maat is een kortdurend, intensief coachingstraject met een all-in tarief dat past binnen het UWV ZW-Arbo Interventiebudget. De individuele coaching stemmen we af op de unieke situatie van de cliënt, bij de cliënt thuis. Onze doelgroep zijn cliënten met psychische en/of lichamelijke klachten, waarbij een inadequaat herstelgedrag werkhervatting belemmert. Het doel is dat de cliënt binnen een termijn van drie maanden weer in die mate belastbaar is dat hij of zij zijn eigen werkzaamheden kan hervatten, dan wel aangepast en passend werk kan doen.

Voor cliënten met concentratie- en aandachtsstoornissen hebben wij een ander traject: de Werkgeheugentraining. Ook het tarief van dit traject past binnen het  UWV ZW-Arbo Interventiebudget. 

De Activerende coaching op maat bestaat uit twee delen

1. Expertise en advies

We beginnen met een grondige multidisciplinaire analyse. We onderzoeken vooral waardoor de functioneringsproblemen lang aanhouden en op welke manier deze te doorbreken zijn. We bespreken onze conclusies en ons advies met de cliënt. Op basis van deze analyse en in overleg met de cliënt en opdrachtgever stellen we concrete doelen op, met als inzet het optimaliseren van het werkvermogen. De opdrachtgever en cliënt ontvangen een rapportage van de Expertise en advies.

Als uit deze analyse blijkt dat er geen indicatie is voor onze coaching, starten we het traject niet op. Dit overleggen we vooraf met de opdrachtgever en cliënt. We berekenen dan alleen kosten voor de Expertise en advies.

2. Coachingblok-1

We geven de cliënt adviezen, opdrachten en andere tools om zijn of haar probleem zelf aan te pakken. We coachen de cliënt hierin intensief gedurende het traject, via persoonlijke gesprekken, telefonische gesprekken en bijvoorbeeld e-mail. Stapsgewijs en gericht werken we naar de vastgestelde doelen toe. Het resultaat van het traject beschrijven we in de Eindrapportage.

Duur 3 maanden
Aantal gesprekken 7, waarvan minimaal 6 aan huis
Rapportage Rapportage Expertise en advies na 5 weken
Eindrapportage na 3 maanden

Kenmerken Activerende coaching op maat

– Traject duurt drie maanden

Het is een intensief coachingstraject: we hebben minimaal elke twee weken contact met de cliënt. Zo maximaliseren we het resultaat.

– We bezoeken de cliënt thuis – wij werken landelijk

Uit ervaring blijkt dat de thuissituatie een belangrijke factor is voor het wel of niet slagen van een traject. Verandering van herstelgedrag moet plaatsvinden in de situatie waarin de cliënt dagelijks verkeert en niet alleen in een behandelsetting. Door huisbezoek stemmen we de coaching optimaal af op de cliënt.

– Activering: we vergoeden sportschool of fysiofitness

Beperkingen in activiteiten gaan gewoonlijk niet vanzelf over, maar wel met een goede aanpak. Activering is en blijft een belangrijk onderdeel van ons traject. Samen met de cliënt starten we de activering op, om dit tot een vast onderdeel van zijn of haar leven te maken.

– All-in tarief

Ons tarief is inclusief:

  • abonnement Fysiofitness/sportschool tot een maximum van € 125,-;
  • kosten voor het opvragen van informatie bij behandelaars;
  • rapportages, reistijd en reiskosten.

– We stemmen beleid af met betrokken partijen

Om het traject te laten slagen en een terugval na het traject te voorkomen, stemmen we het beleid af met de betrokken partijen. Dit zijn bijvoorbeeld de huisarts, specialist of psycholoog.

– EMDR indien nodig – zonder extra kosten

Regelmatig zien wij een duidelijke meerwaarde in het aanbieden van EMDR tijdens onze begeleidingstrajecten. Een adequate traumabehandeling vermindert angsten en vermijdingsgedrag en draagt daarmee bij aan een spoedig herstel van functioneren. Als onderdeel van de Expertise en advies beoordelen wij dan ook of het zinvol is dat het begeleidingstraject wordt aangevuld met een EMDR-behandeling. Indien na ons onderzoek blijkt dat EMDR geïndiceerd is, overleggen we dit met de opdrachtgever, de cliënt en de betrokken huisarts. Aan het begin van het begeleidingstraject zetten we EMDR in, zodat de cliënt daar al snel profijt van heeft. De EMDR-behandelingen worden uitgevoerd bij de cliënt thuis, door een EMDR-therapeut van Condite.

Lees meer over EMDR bij Condite..

– Terugvalpreventie

Aan het einde van het traject weet de cliënt wat hij of zij moet doen om een terugval te voorkomen.

– We houden UWV op de hoogte

Soms gebeuren er onverwachte dingen in een traject. Er komen bijvoorbeeld nieuwe medische feiten aan het licht of de cliënt komt de afspraken niet na. We houden de opdrachtgever van UWV natuurlijk op de hoogte. Eventueel stoppen we het traject in overleg. Niet gemaakte kosten verrekenen we.

Aanmelden cliënt door UWV

Meer informatie?

Bel ons op (053) 428 11 44 of stuur een e-mail.