dadwa Adviserend consult

Adviserend consult

  • Wetenschappelijk onderbouwde expertises met adviezen
  • Activerende begeleidingen naar werkhervatting
  • Cursussen rondom ziekteverzuim

Adviserend consult

Waarom een Adviserend consult?

Het doel van het Adviserend consult is door gerichte adviezen in het begin van het verzuim, langdurig ziekteverzuim te voorkomen.

Wanneer zet je een Adviserend consult in?

Bij voorkeur in de ‘acute fase’. Dus binnen zes weken na het ontstaan van de problemen of na de ziekmelding, maar uiterlijk binnen drie maanden. Is er sprake van verzuim dat al langer duurt dan drie maanden? Dan is de uitgebreide Expertise en advies geschikt.

Op welke vragen geeft het Adviserend consult antwoord?

Voorbeelden van situaties waarin een juist advies het verschil betekent tussen op korte termijn weer functioneren of lang ziekteverzuim.shutterstock_206177578 werkende mensen lopen buiten kleiner

  • Client kan al vier weken niks doen vanwege rugklachten. Wat moet cliënt nu doen of juist laten om weer normaal te kunnen functioneren?
  • Door psychische klachten is cliënt zes weken geleden uitgevallen. Hij wil de draad langzaam weer oppakken. Is gedeeltelijk werken wel verantwoord of is het zelfs aan te raden?
  • Na een hersenschudding heeft cliënt veel vragen over wat wel en niet verstandig is om te doen. Hoe belangrijk is rust nemen? Wat kan cliënt nu doen om het herstel voorspoedig te laten verlopen?
  • Cliënt werd een maand geleden geopereerd wat goed is verlopen. Hij maakt zich veel zorgen over de slaapproblemen en moeheid. Hoe moet hij hier mee omgaan?

Onderdelen van het Adviserend consult

  1. Huidige problemen en herstelgedrag in kaart brengen;
  2. Risico op langdurig verzuim onderzoeken;
  3. Concrete advisering die leidt tot weer normaal kunnen functioneren

Hoe gaat het Adviserend consult in zijn werk?

Onze begeleider bezoekt de cliënt thuis of op het werk. Het consult duurt maximaal twee uur. Onze begeleider analyseert de probleemsituatie en het herstelgedrag en adviseert de cliënt over de stappen die hij of zij nú moet zetten om het herstel voorspoedig te laten verlopen. Na het gesprek ontvangen de cliënt en de opdrachtgever de rapportage van het Adviserend consult met onze analyse en adviezen.  Een werkhervattingsschema maakt over het algemeen deel uit van de rapportage.

Start Adviserend consult Binnen 2 weken na aanmelding
Duur 1 week
Aantal gesprekken 1 aan huis
Rapportage Rapportage Adviserend consult binnen 1 week

Meer informatie?

Bel ons op (053) 428 11 44 of stuur een e-mail.