dadwa Tinnitus Retraining Therapy bij Condite

Tinnitus Retraining Therapy bij Condite

  • Wetenschappelijk onderbouwde expertises met adviezen
  • Activerende begeleidingen naar werkhervatting
  • Cursussen rondom ziekteverzuim

Tinnitus Retraining Therapy bij Condite

Mensen die last hebben van tinnitus en/of hyperacusis, krijgen na onderzoek vaak het volgende te horen: “Er zijn geen afwijkingen gevonden. Er zijn geen behandelmogelijkheden en je moet er maar mee leren leven.” Deze boodschap maakt de stress en daarmee de klachten vaak erger. Dat is spijtig, omdat er wel degelijk mogelijkheden zijn om deze problemen onder controle te krijgen.

Wat is tinnitus en wat is hyperacusis?

Tinnitus is ‘de waarneming van geluid zonder dat hier een externe geluidsprikkel aan te pas komt’. In het verleden werd tinnitus direct gerelateerd aan schade aan het betreffende oor. Tegenwoordig weten we dat een verhoogde activiteit van het zenuwstelsel zorgt voor de waarneming van oorsuizen. Tinnitus gaat vaak gepaard met hyperacusis. Bij hyperacusis worden normale geluidsprikkels als hinderlijk ervaren.

Wat is Tinnitus Retraining Therapy (TRT)?

Pawel Jastreboff en Jonathan Hazell worden internationaal gezien als de grondleggers van de behandeling van tinnitus en hyperacusis met TRT. TRT is gebaseerd op een neurofysiologisch model, dat tinnitus en hyperacusis verklaart. Het uitgangspunt van de TRT is dat je in principe aan iedere (geluids-)prikkel gaat wennen, ook aan oorsuizingen. Wen je er niet aan en nemen de beperkingen ten gevolge van tinnitus steeds meer toe, dan is TRT de geschikte therapie.

Tinnitus-homepage-e1427107588990Waarom biedt Condite ook TRT aan?

Bij tinnitus en hyperacusis bestaat het gevaar verstrikt te raken in de vicieuze cirkel van oorsuizingen, intolerantie voor geluid, oplopende emotionele- en spanningsklachten, slaapproblemen, cognitieve klachten, ziekteverzuim, enzovoort. Wij komen steeds vaker tinnitus en hyperacusis tegen bij de begeleiding van cliënten met psychische, cognitieve en fysieke klachten naar werkhervatting. Wij zijn diep in de materie gedoken, hebben zelfs een congres rondom dit fenomeen georganiseerd en bieden TRT nu landelijk aan. Onze vijf TRT-specialisten zijn opgeleid door Pawel en Margaret Jastreboff.

Hoe ziet een begeleidingstraject met TRT eruit?

De TRT-specialist van Condite analyseert de problemen grondig, geeft een goede uitleg, praktische tips en oefeningen om de vicieuze cirkel te doorbreken. In de begeleiding ligt de nadruk op het bestrijden van de negatieve gevolgen van tinnitus en hyperacusis. Wanneer vooral cognitieve klachten werkhervatting belemmeren wordt ook de Werkgeheugentraining ingezet. Gehoorverlies, tinnitus en hyperacusis kunnen in wisselende combinaties en met een verschillende ernst gelijktijdig optreden.  Een gehoorapparaat kan ook een onderdeel vormen van de behandeling. Dat vereist een gericht onderzoek en goede beoordeling van het probleem, omdat met een verkeerde toepassing hiermee de tinnitus ook kan verergeren. Soms is het van belang dat een hoortoestel met een permanent tegengeluid wordt aangemeten. De TRT-specialisten van Condite werken om die reden nauw samen met geselecteerde audiologen.

Geen extra kosten voor TRT

Wij bieden TRT zonder extra kosten* aan als onderdeel van de volgende activerende trajecten:

*De kosten van audiologische zorg worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.

Meer informatie?

Neem contact met ons op via (053) 428 11 44 of per mail.

Folder tinnitus