Neuropsychologisch onderzoek

Neuropsychologisch onderzoek

  • Wetenschappelijk onderbouwde expertises met adviezen
  • Activerende begeleidingen naar werkhervatting
  • Cursussen rondom ziekteverzuim

Neuropsychologisch onderzoek

Met het neuropsychologisch onderzoek brengt onze neuropsycholoog het cognitief functioneren in kaart. Dit onderzoek geeft onder andere helderheid bij:

  • aandachts- en concentratiestoornissen;
  • geheugenproblemen;
  • initiatiefverlies;
  • problemen in de planning en het organiseren van taken;
  • stoornissen in het werktempo en de uitvoering van handelingen.

Wanneer er problemen zijn in het functioneren in het werk en in privé, wordt nagegaan of dit te verklaren is door een functiestoornis in de hersenen en/of door emotionele problemen. Ook doet de neuropsycholoog onderzoek of en in welke taken eventuele hersenbeschadigingen gevolgen hebben voor het functioneren.

Het neuropsychologisch onderzoek vindt plaats door of onder supervisie van een GZ-psycholoog van Condite, waarbij het testonderzoek wordt uitgevoerd door onze ervaren psychodiagnostisch medewerker.

Waarom neuropsychologisch onderzoek bij Condite?

De neuropsycholoog van Condite onderzoekt meer dan alleen de tekortkomingen die relevant zijn voor het dagelijks functioneren. In ons neuropsychologisch onderzoek is er bijzondere aandacht voor de werkgerelateerde cognitieve belastbaarheid.  Onze neuropsycholoog onderzoekt daarbij of de testresultaten een betrouwbare weergave zijn van het prestatieniveau dat verwacht mag worden. De cliënt krijgt direct advies over de wijze waarop het cognitief functioneren verbeterd kan worden en met de eventuele beperkingen kan worden omgegaan. Ons uitgangspunt in al onze diensten is optimaal functioneren in werk. Wij hanteren geen wachttijd.

neuropsychologisch onderzoekWaaruit bestaat het neuropsychologisch onderzoek?

– Intake

Het onderzoek start met een uitgebreide intake door onze neuropsycholoog om de problemen in kaart te brengen. Daarbij wordt vooral een vergelijking gemaakt tussen het functioneren van de cliënt vóórdat de klachten zijn ontstaan, en de actuele problemen.

– Testonderzoek

Dit vindt plaats op locatie en neemt maximaal twee dagdelen in beslag. Diverse hersenfuncties worden onderzocht, zoals intelligentie, concentratie, werktempo, waarneming, geheugen, nauwkeurigheid, planning en organisatie van taken.

– Testbespreking

De cliënt wordt hiervoor thuis bezocht. Bij de testbespreking worden met de cliënt de eventuele aard en ernst van de verstoorde functies besproken. De neuropsycholoog geeft advies over de wijze waarop de cliënt het beste met deze beperkingen omgaat. Tevens worden de mogelijkheden voor verbetering en compensatie besproken.

– Rapportage

De uitkomsten van het onderzoek en de adviezen worden vastgelegd in een uitgebreid rapport, dat naar de opdrachtgever en de cliënt wordt verstuurd.

Condite biedt ook behandeling bij cognitieve problemen

Wij beschikken over de expertise om cliënten te begeleiden naar optimaal functioneren in het werk, ook bij cognitieve problemen. De Werkgeheugentraining en Cognitieve re-integratie die wij aanbieden versterkt in veruit de meeste gevallen de cognitieve functies, zelfs wanneer er sprake is van aantoonbare hersenschade. Onze begeleiding richt zich tevens op het aanpassen van de werkstrategie, het nemen van compensatiemaatregelen en het aanpassen van de omstandigheden en werkzaamheden aan de beperkingen die zijn vastgesteld.

Hoe gaat het traject in zijn werk?

Na aanmelding plannen wij binnen twee werkdagen een afspraak met de cliënt. Binnen twee weken zien wij de cliënt voor de intake.

Start traject Binnen 2 weken na aanmelding
Duur 6 weken
Aantal gesprekken 1 intake gesprek
2 dagdelen testonderzoek
1 eindgesprek aan huis
Rapportage NPO na 6 weken

Aanmelden cliënt

Meer informatie?

Bel ons op (053) 428 11 44 of stuur een e-mail.