Cognitieve re-integratie

Cognitieve re-integratie

  • Wetenschappelijk onderbouwde expertises met adviezen
  • Activerende begeleidingen naar werkhervatting
  • Cursussen rondom ziekteverzuim

Cognitieve re-integratie

De Cognitieve re-integratie bestaat uit de Begeleiding naar werkhervatting aangevuld met de Werkgeheugentraining. Hier gaat altijd eerst een Expertise en advies aan vooraf. Het is een zeer intensief begeleidingstraject voor cliënten met complexe problematiek, cognitieve disfuncties (concentratiestoornissen, aandachts- en geheugenproblemen) en een flinke dosis motivatie.

Optimaal zelfstandig functioneren en dan vooral werkhervatting vormt het doel van de begeleiding.

Onderdelen van de Cognitieve re-integratie

Werkgeheugentraining

Dit vormt een cruciaal onderdeel in het traject. De cliënt traint hierbij zijn geheugen en aandacht op de computer of tablet, gedurende minimaal vijf weken, op vijf dagen per week gemiddeld 40 minuten. De begeleider van Condite verzorgt daarbij niet alleen wekelijks telefonische coaching. In de begeleidingsgesprekken krijgt de cliënt ook advies omtrent een veranderingsstrategie, om weer grip op zijn/haar situatie te krijgen. Meer informatie over de Werkgeheugentraining..

cogmed binnenkantTrainingsondersteunend actieplan

Het trainingsondersteunend actieplan bevat praktische tips om de training optimaal tot zijn recht te laten komen. Ofwel, wat kun je nog meer doen om mentaal vitaler en alerter te worden. De cliënt krijgt een breed scala van aanwijzingen, wat varieert van slaapcoaching tot bewegingsinstructies. Om je belastbaarheid te verbeteren, moet je vooral zelf aan de slag. Demedicaliseren en activeren zijn in onze trajecten zo van belang, dat praktische zaken dit niet in de weg mogen staan. Daarom vergoeden wij in onze trajecten nu een fitnessabonnement voor drie maanden. 

Psycho-educatie

Hierdoor leert de cliënt hoe hij zijn mogelijkheden optimaal benut om weer zelfstandig te functioneren.

Hanteren van emotionele klachten

Wanneer stress, gepieker en/of angst (te-)veel aandacht opeisen, geeft de begeleider adviezen om daar controle over te krijgen. Een brein wat zich ongewild richt op de dingen die niet goed gaan, komt er niet aan toe stappen vooruit te zetten.

EMDR indien nodig – zonder extra kosten

Regelmatig zien wij een duidelijke meerwaarde in het aanbieden van EMDR tijdens onze begeleidingstrajecten. Een adequate traumabehandeling vermindert angsten en vermijdingsgedrag en draagt daarmee bij aan een spoedig herstel van functioneren. Als onderdeel van de Expertise en advies beoordelen wij dan ook of het zinvol is dat het begeleidingstraject wordt aangevuld met een EMDR-behandeling. Indien na ons onderzoek blijkt dat EMDR geïndiceerd is, overleggen we dit met de opdrachtgever, de cliënt en de betrokken huisarts. Aan het begin van het begeleidingstraject zetten we EMDR in, zodat de cliënt daar al snel profijt van heeft. De EMDR-behandelingen worden uitgevoerd bij de cliënt thuis, door een EMDR-therapeut van Condite.

Lees meer over EMDR bij Condite..

Werkstrategie training

Dit vormt een essentieel onderdeel van Cognitieve re-integratie, omdat het hervatten van werk na een periode van uitval een aangepast taakuitvoering in het werk vereist. Multitasking in het werk moet je dan niet doen. Wanneer je bij de vaak moeizame start in je werk twee taken tegelijk op je neemt en je inzet daarover verdeelt, slokt dit gewoonlijk vier keer zoveel tijd op.

Tijdcontingente werkhervatting

Het kwalitatieve en kwantitatieve prestatieniveau van de cliënt in de Werkgeheugentraining biedt de begeleider ook veel informatie om de mogelijkheden van de cliënt te vertalen naar een werkhervattingsplan. Niet alleen de manier waarop je je werk doet, maar ook een gefaseerde opbouw zal bijdragen aan herstel. Het verleggen van grenzen door middel van een tijdcontingente werkhervatting zorgt voor een betere belastbaarheid. De begeleider van Condite, coacht de cliënt bij deze opbouw.

Terugvalpreventie

Voor een duurzaam resultaat, is het van belang dat de cliënt weet wat hij/zij kan doen wanneer het na het afronden van de begeleiding het even wat minder gaat. We stellen samen met de cliënt een concreet plan op rondom terugvalpreventie.

Goede afstemming van beleid met de opdrachtgever en betrokken partijen

De cliënt heeft in de fase van herstel en het oppakken van werk met veel partijen te maken. De huisarts, medisch specialist, contactpersoon van de verzekeraar, leidinggevende, collega’s, enzovoort zijn erbij betrokken. De begeleider van Condite stemt het beleid optimaal af tussen de partijen, in overleg met de cliënt.

Heldere rapportages

Aan het begin en bij het afronden van het traject nemen we testen af. Dit leggen we vast in de rapportages. Deze bespreken we met de cliënt en zijn daarnaast van waarde om op terug te kunnen vallen.

De Werkgeheugentraining zelf online uitproberen?

Wilt u weten hoe de Cogmed Werkgeheugen Training werkt en eruit ziet? Vraag hiervoor de inloggevens op voor de gratis demoversie via ons contactformulier.

 

Start traject Binnen 2 weken na akkoord opdrachtgever
Duur 4 maanden
Aantal gesprekken 6 aan huis en minimaal 5 telefonische coachingsgesprekken
Rapportage Tussenrapportage na 2 maanden
Eindrapportage na 4 maanden

Aanmelden cliënt

Folder Cognitieve re-integratie

Meer informatie?

Bel ons op (053) 428 11 44 of stuur een e-mail.