Cogmed Werkgeheugen Training

Cogmed Werkgeheugen Training

Wie we zijn en wat we doen

  • Wetenschappelijk onderbouwde expertises met adviezen
  • Activerende begeleidingen naar werkhervatting
  • Cursussen rondom ziekteverzuim

Cogmed Werkgeheugen Training

Wat is het werkgeheugen?

Het werkgeheugen heb je nodig om informatie op te nemen, te bewerken en binnen een korte tijd te gebruiken. Een goed werkgeheugen is bepalend voor de gecontroleerde aandachtsfunctie en is cruciaal om optimaal te functioneren, zowel op het werk als in het dagelijks leven. Het werkgeheugen is in staat zich aan te passen aan de eisen die aan het brein worden gesteld. Het werkgeheugen verbetert alleen wanneer het geforceerd wordt zich in de gewenste richting te ontwikkelen.

Cogmed Werkgeheugen Training

De Cogmed Werkgeheugen Training is een online training via de computer, die de cliënt thuis doet. Deze training is zo ingericht dat met name de gecontroleerde aandacht wordt getraind. De Cogmed Werkgeheugen Training wijkt dan ook sterk af van een computergame, waarbij vooral de stimulusgestuurde aandacht wordt aangesproken. De cliënt traint altijd op de grens van zijn mogelijkheden, aangezien de adaptieve software zich aanpast aan de actuele vermogens van de cliënt. Op deze manier wordt een verbetering van het werkgeheugen afgedwongen. De cliënt traint over het algemeen veertig minuten per dag, gedurende vijf dagen per week en minimaal vijf weken lang om het optimale effect te bereiken. De frequentie en duur van de training wordt aangepast aan het specifieke probleem. De coach van Condite kan op elk gewenst moment via het web informatie krijgen over het verloop van de training. Aan het patroon van de uitkomsten kan de coach herkennen of er gemotiveerd en optimaal wordt getraind. Coaching en ondersteuning door de coach van Condite speelt dan ook een grote rol bij het slagen van de training. Door de opzet van het programma worden de knelpunten in het cognitief functioneren zichtbaar en expliciet getraind. Die informatie benut de coach voor instructie en advies, om de vooruitgang door de training te vertalen naar een beter functioneren in het dagelijks leven en in het werk.

Wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van werkgeheugentraining

Wetenschappelijk is het positieve effect van de Cogmed Werkgeheugen Training aangetoond op aandacht, impulsregulatie, complexe redeneervaardigheden en betere cognitieve prestaties. Effectiviteit is gevonden bij herstel na een chemokuur, herstel na een CVA en bij AD(H)D. Verder is er klinische evidentie voor een verbetering van het werkgeheugen met deze training bij een whiplashsyndroom, na depressiviteit, bij hartproblemen en pijnsyndromen.

‘ While the effectiveness of many commercial brain training products is questionable, evidence suggests that some programs facilitate marked improvements in cognitive function. One product repeatedly demonstrated to improve working memory capacity in both children and adults is Cogmed, which entails training on working memory tasks for 5 days per week over a period of 5-6 weeks’.
Rabipour S, Raz A.Training the brain: fact and fad in cognitive and behavioral remediation. Brain Cogn. 2012 Jul;79(2):159-79.

Neem contact met ons op voor het opvragen van de uitkomsten van de wetenschappelijke research van het Cogmed Werkgeheugen Trainingsprogramma.

Wat heeft de cliënt nodig om te trainen?

Om te trainen heeft de cliënt een computer of tablet met een goede en stabiele internetverbinding nodig. Het moet mogelijk zijn te trainen in een rustige ruimte.