Nieuwsbrief 1, juni 2012

Nieuwsbrief 1, juni 2012

  • Wetenschappelijk onderbouwde expertises met adviezen
  • Activerende begeleidingen naar werkhervatting
  • Cursussen rondom ziekteverzuim

Nieuwsbrief 1, juni 2012

Beste lezer,

Hierbij bieden wij u onze eerste nieuwsbrief aan. Deze nieuwsbrief heeft een tweeledig doel. Enerzijds willen wij u wetenschappelijke kennis en tips voor uw dagelijkse praktijk bieden. Via de cursussen die wij verzorgen, het wetenschappelijk onderzoek dat bij ons loopt en vooral ook door de verdieping in de problematiek van onze cliënten verzamelen wij veel informatie, die ongetwijfeld voor u zijn toepassing kan krijgen in uw dagelijks werk. Daarnaast willen wij u via deze nieuwsbrief ook op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen onze organisatie.

Jan Verhoeven, directeur van Condite

 

Wetenschappelijk nieuws

“U hebt een slechte conditie en bent laag belastbaar;
daarom is het beter te kiezen voor de weg van de meeste weerstand”

Fibromyalgie: door inactiviteit op het werk neemt het risico op verzuim toe

Welk advies geef je aan cliënten met uitgebreide pijnklachten en vermoeidheid, die problemen in hun werk ervaren? Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het advies om de fysieke belasting terug te voeren daarbij vaak contraproductief is. Rustiger aandoen heeft zijn keerzijde!

De gevaren c.q. bijwerkingen van lichamelijke inactiviteit worden vaak onderschat. In het verleden vormden wereldwijd vooral infectieziekten en ondervoeding een bedreiging voor de gezondheid en levensverwachting, maar inmiddels zijn deze risicofactoren voorbijgestreefd door lichamelijke inactiviteit en overgewicht (WHO, 2009). Lichamelijke inactiviteit staat op de lijst van risicofactoren voor sterfte wereldwijd (na verhoogde bloeddruk, roken en een te hoog glucosegehalte) op nummer vier. Rijke geïndustrialiseerde landen met een goede gezondheidszorg zijn in dat opzicht op achterstand gekomen. Een laag lichamelijk activiteitenniveau draagt ook in toenemende mate bij aan arbeidsverzuim.

Lees verder voor de nadere uitwerking, verwijzing wetenschappelijke artikelen en tips.

 

“Concentratie wordt
bepaald door de
interesse, onthouden
door het belang wat je
aan zaken hecht!”

Slechter cognitief functioneren bij borstkankerpatiënten niet alleen het gevolg van chemotherapie

Naast chemotherapie kan het ‘self fullfilling prophecy’ effect ook een rol spelen bij een verslechtert cognitief functioneren. Het is belangrijk daar in de praktijk rekening mee te houden.

Personen die behandeld zijn met chemotherapie rapporteren vaak geheugen- en concentratieproblemen, welke tot beperkingen in het dagelijks functioneren kunnen leiden. Omdat bij betaalde werkzaamheden een goed cognitief functioneren in toenemende mate een vereiste is, leidt dit vaker tot langdurig arbeidsverzuim. Beeldvormend onderzoek wijst erop dat subtiele structurele schade in het brein als gevolg van chemotherapie samenhangt met slechtere testprestaties op cognitieve testen (Ruiter et al., 2011). Het feit dat de testprestaties slechter zijn wil overigens niet (altijd) zeggen dat betrokkene ook klachten en beperkingen ervaart.

Lees verder voor de nadere uitwerking, verwijzing wetenschappelijke artikelen en tips.

 

“Meer doen gaat vooraf aan beter kunnen”

Recent Nederlands wetenschappelijk onderzoek: werkgerichte maatregelen en de focus op werkhervatting effectief bij de begeleiding van werknemers met psychische klachten

Lange wachttijden en vervolgens de psycholoog die zegt dat werken voorlopig niet aan de orde is. Eerst minder klachten voordat er sowieso al gedacht kan worden aan werkhervatting. Kun je daar als verzuimbegeleider tegenwicht aan bieden, heb je een beter alternatief?

Psychische klachten, in de vorm van depressie, angststoornissen en overspannenheid, geven vaak aanleiding tot langdurig ziekteverzuim. Wetenschappelijk onderzoek heeft bevestigd dat psychologische behandeling leidt tot een sneller herstel van deze klachten. Daarbij is er weinig onderzoek gedaan naar de vraag in hoeverre deze behandelingen bijdragen aan de werkhervatting. Recent zijn de resultaten van een studie gepubliceerd, waarin een vergelijking is gemaakt tussen de effecten van cognitive-behavioral therapy (CBT) en work-focused cognitive-behavioral therapy (W-CBT) (Lagerveld et al, 2012). Bij W-CBT is de cognitieve gedragstherapie aangevuld met specifieke werkgerichte interventies.

Lees verder voor de nadere uitwerking, verwijzing wetenschappelijke artikelen en tips.

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in november 2012 met onder andere de volgende onderwerpen:

  • Verschil in cognitief verval tussen hoog- en lager opgeleiden bij veroudering
  • Mogelijkheden voor training van het werkgeheugen en cognitieve re-integratie

Cursusnieuws

“Heel erg bedankt!!!
Zeer leerzaam, ik heb
veel handvatten
gekregen”

Cursusagenda

Bedrijfs- en verzekeringsartsen
Tijdcontingente re-integratie – geaccrediteerd voor 6 punten.
Maandag 12 november 2012
Meer informatie

Arbeidsdeskundigen
Activerende re-integratie – geaccrediteerd voor 6 punten (cat. C – vaardigheden)
Woensdag 26 september en woensdag 10 oktober 2012
Maandag 29 oktober en maandag 5 november 2012
Meer informatie

Arbeidskundige begeleiding bij psychische klachten – geaccrediteerd voor 6 punten
Donderdag 1 en donderdag 15 november 2012
Meer informatie

Tijdcontingente re-integratie voor de verzekerde/werknemer met pijn en/of vermoeidheid – geaccrediteerd voor 8 punten
Dinsdag 15 en dinsdag 29 januari 2013
Meer informatie

Medewerkers pijnbehandelteams/vrijgevestigde psychologen
Condite verzorgt in het najaar van 2012 in samenwerking met Medisch Centrum Winter trainingen voor medewerkers van pijnbehandelteams in revalidatiecentra en algemeen ziekenhuizen en voor vrijgevestigde psychologen. Docenten in deze trainingen zijn Jan Verhoeven en Frits Winter (auteur van ‘Pijn de Baas’, ‘Angst de Baas’ en ‘Brein de Baas’). Houd onze website in de gaten voor cursusdata. Vooraanmelding is mogelijk per e-mail: info@condite.nl.

 

Incompany

Wij verzorgen diverse trainingen op maat voor onder andere UWV en Arbodiensten, bijvoorbeeld ‘Activerende re-integratie voor re-integratiebegeleiders’. Wilt u weten welke training bij uw team past? Neem contact met ons op.

Nieuws over Condite

Begeleiders van Condite hebben zich recent bekwaamd in ACT

Chronische pijn, moeheid en/of psychische klachten kunnen je vijand zijn, waar je een gevecht mee levert. Eerst de vijand elimineren en dan verder leven lijkt dan de enige weg. Echter, die strijd kost veel energie en win je niet. Een acceptatiegerichte benadering is vaak een beter alternatief. Het zijn dilemma’s waar onze cliënten dagelijks mee worstelen. Dit vormde voor ons de aanleiding onze competenties op dat terrein te versterken. In dat kader hebben alle begeleiders van Condite recent de training Acceptance and Commitment Therapy (ACT) afgerond.

Condite werkt landelijk!

 

De nieuwsbrief van Condite met het laatste wetenschappelijke nieuws vertaald naar uw praktijk, verschijnt vier keer per jaar. U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u een cliënt hebt aangemeld of een cursus hebt gevolgd bij ons. Wilt u uw e-mailadres wijzigen? Klik hier.