dadwa Nieuwsbrief 15, maart 2016

Nieuwsbrief 15, maart 2016

  • Wetenschappelijk onderbouwde expertises met adviezen
  • Activerende begeleidingen naar werkhervatting
  • Cursussen rondom ziekteverzuim

Nieuwsbrief 15, maart 2016


Condite

Condite

Beste lezer,

In onze vorige nieuwsbrief heb ik de relatie tussen aanhoudende whiplashklachten, ervaren onrecht en boosheid beschreven. Dit heeft veel losgemaakt. Er is recent weer gepubliceerd over dit fenomeen, vandaar dat we de belangrijkste conclusies voor therapeutische interventies in deze nieuwsbrief belichten.

Hieronder brengen we ook dienstverlening onder de aandacht die niet bij iedereen bekend is:

Adviserend consult
In één gesprek in de acute fase adviezen over het juiste herstelgedrag, om langdurig verzuim te voorkomen.

Kennismakingsgesprek
We merken dat hier soms behoefte aan is, dus informeer naar de mogelijkheid van een vrijblijvend gesprek voor de cliënt met een van onze begeleiders.

Jan Verhoeven – directeur van Condite

9 zaken die iedereen moet weten bij whiplash

9 zaken die iedereen moet weten bij het begeleiden van cliënten met whiplash en traumatisch hersenletsel

Ervaren onrecht verhindert herstel bij whiplash en traumatisch hersenletsel. Actuele publicaties bieden praktische informatie voor de dagelijkse praktijk. Hiervan hebben we een overzicht gemaakt. Onmisbare informatie voor degenen die betrokken zijn bij de begeleiding van cliënten met whiplash en traumatisch hersenletsel. Lees artikel, conclusie en wetenschappelijke literatuur.

Is burn-out toch een depressie?

Is burn-out toch een depressie?

De invloed van werkgerelateerde factoren bij een burn-out is kleiner dan je zou verwachten. Krijgt de cliënt wel de juiste behandeling? Lees artikel, tips en wetenschappelijke literatuur.

Teveel slapen geeft meer kans op een beroerte

Teveel slapen geeft meer kans op een beroerte

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 33% van de mensen na een beroerte, te maken heeft met excessieve slaperigheid, hypersomnolentie genaamd. Maar de relatie slaperigheid en beroerte blijkt wederkerig te zijn. Lees artikel, tips en wetenschappelijke literatuur.

Neem contact op

Kennismakingsgesprek

U wilt uw cliënt aanmelden voor een traject bij Condite, maar uw cliënt twijfelt. “Wat kan ik verwachten van het traject? Wie gaat mij begeleiden? Krijg ik wel een ‘klik’ met de begeleider van Condite?” Terechte vragen, vandaar dat wij de mogelijkheid bieden voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, bij de cliënt thuis. Informeer naar de mogelijkheden

TRT bij Condite

Onze ervaring met cliënten met tinnitus en hyperacusis en TRT

Vorig jaar hebben wij het congres Tinnitus en hyperacusis georganiseerd, gevolgd door de cursus TRT door Pawel en Margaret Jastreboff. Deze cursus leverde 20 extra TRT-specialisten op in Nederland en België. Vrijwel dagelijks krijgen wij nog vragen naar aanleiding van dit congres en deze cursus. Deze beantwoorden wij graag. We zijn er trots op, dat we mochten bijdragen aan het bekender worden van deze fenomenen in Nederland en de behandeling ervan.

De cliënten die wij sindsdien begeleid hebben, hadden vaak al een traject bij een audiologisch centrum doorlopen, maar bleven problemen ervaren in het dagelijks functioneren en werk. We hebben bijzonder goede resultaten geboekt tot nu toe met cliënten die bij ons een traject met TRT hebben gevolgd. Vaak spelen er andere problemen mee die wij ook aanpakken, zoals cognitieve problemen, emotionele klachten, slaapstoornissen, enzovoort. Veruit de meeste cliënten konden hun werk volledig hervatten. De cliënten zijn niet van hun tinnitus af, maar leren hoe ze ondanks de klachten, normaal kunnen functioneren.  Meer informatie over TRT bij Condite

Adviserend consult

Voorkom langdurig ziekteverzuim met vroegtijdig advies: Adviserend consult

Ook mogelijk bij Condite: het Adviserend consult. Een uitgebreid adviesgesprek met de cliënt in de acute fase van het verzuim om de cliënt snel weer in het zadel te helpen. Het gesprek vindt bij voorkeur plaats binnen zes weken na de verzuimmelding, maar uiterlijk binnen drie maanden. Het Adviserend consult is in te zetten bij bijvoorbeeld een melding van verzuim door psychische klachten, na een ongeval, na een operatie of bij fysieke klachten. De cliënt krijgt direct handvatten om met het probleem om te gaan, zodat hij zo snel mogelijk weer normaal functioneert. Binnen drie weken na aanmelding is het adviserend consult afgerond. Cliënt en opdrachtgever krijgen een compacte rapportage met de beschrijving van het probleem en het herstelgedrag, advies over adequaat herstelgedrag en een inschatting van het risico op langurig verzuim. Alles over het Adviserend consult

Mis onze nieuwsbrief van mei 2016 niet!

Cursusagenda 2016

Arbeidsdeskundigen

Arbeidskundige begeleiding bij verzuim door psychische klachten
Geaccrediteerd met 4 punten
Woensdag 11 en woensdag 25 mei 2016 in Amersfoort

Cognitieve disfuncties en werk
Geaccrediteerd met 2 punten
Donderdag 2 juni 2016 in Amersfoort

Tijdcontingente re-integratie van de verzekerde/werknemer bij pijn en/of vermoeidheid
Geaccrediteerd met 4 punten
Woensdag 28 september en woensdag 12 oktober 2016 in Amersfoort

Fysiotherapeuten

Somatisatie, herkenning en consequenties voor advies en behandeling
Geaccrediteerd met 20 punten
Donderdag 24 maart en donderdag 7 april 2016 in Leusden
Woensdag 6 april en woensdag 20 april 2016 in Eindhoven

Wij werken landelijk en bezoeken de cliënt thuis