Nieuwsbrief 2, november 2012

Nieuwsbrief 2, november 2012

  • Wetenschappelijk onderbouwde expertises met adviezen
  • Activerende begeleidingen naar werkhervatting
  • Cursussen rondom ziekteverzuim

Nieuwsbrief 2, november 2012

Beste lezer,

Hierbij bieden wij u onze tweede nieuwsbrief aan. De problematiek van onze cliënten geeft voldoende aanleiding tot een zoektocht in wetenschappelijk onderzoek. Dit vertalen wij voor u met adviezen voor de dagelijkse praktijk. Verder is hierin ook onze cursusagenda opgenomen en informeren wij u over ontwikkelingen in onze organisatie.

Jan Verhoeven, directeur van Condite

Wetenschappelijk nieuws

 

“De vaardigheid om te vergeten is soms nodig om beter te kunnen onthouden”

Verschil in cognitief verval tussen hoog- en laagopgeleiden bij veroudering

Heb je nog wel tijd om te genieten van je oude dag? De toename van de levensverwachting in West-Europa werd eerder vooral bepaald door een spectaculaire daling van de kindersterfte en de laatste decennia door een lagere sterfte op hogere leeftijd. Nu de pensioenleeftijd wordt opgeschoven rijst de vraag: resteren er na je werkbare leven vooral jaren waarin je gehinderd wordt door beperkingen? Naast de lichamelijke fitheid draagt een adequaat cognitief functioneren in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van leven.

Lees verder voor de nadere uitwerking, verwijzing wetenschappelijke artikelen en tips.

 “Luister naar je lichaam, maar trek je er niets van aan”

Met pijn aan het werk

Vooringenomenheid (cognitieve bias) kan je volledig op het verkeerde been zetten. Zo bestaat het beeld dat er met regelmaat modeziektes opduiken, met als kenmerk dat personen met een gelijksoortig cluster aan symptomen ‘en masse’ op zoek gaan naar bevestiging en behandeling. Nieuw onderzoek wijst uit dat dit genuanceerder ligt.

Lees verder voor de nadere uitwerking, verwijzing wetenschappelijke artikelen en tips.

“Als er op een röntgenfoto niets te zien is,
is de foto mislukt”

Roken en rugklachten

Vrijwel iedereen heeft in zijn leven een episode van lage rugpijn en ongeveer 20% van de volwassen Nederlanders is bekend met chronische rugklachten. Acute rugpijn is moeilijk te voorkomen, maar er zijn wel mogelijkheden om de kans op chroniciteit kleiner te maken. Met regelmaat krijgen werknemers ergonomische maatregelen aangeboden om de rugbelasting in het werk te beperken. De maatregelen die de werknemer zelf kan nemen worden nog onderbelicht. Welke invloed heeft roken op rugklachten?

Lees verder voor de nadere uitwerking, verwijzing wetenschappelijke artikelen en tips.

De volgende nieuwsbrief verschijnt in februari 2013 met onder andere de volgende onderwerpen:

  • Wetenschappelijk onderzoek naar training van het chemobrein
  • Kenmerken begeleidingstrajecten Condite 2012

Cursusnieuws

“Goed te gebruiken in
mijn werk! Met dank”

Cursusagenda

Arbeidsdeskundigen
Activerende re-integratie – geaccrediteerd voor 6 punten (cat. C – vaardigheden)
Dinsdag 15 januari en dinsdag 29 januari 2013
Meer informatie

Arbeidskundige begeleiding bij psychische klachten – geaccrediteerd voor 6 punten
Woensdag 30 januari en woensdag 13 februari 2013
Meer informatie

Tijdcontingente re-integratie voor de verzekerde/werknemer met pijn en/of vermoeidheid – geaccrediteerd voor 6 punten
Donderdag 16 mei en donderdag 30 mei 2013
Meer informatie

Bedrijfs- en verzekeringsartsen
Het brein aan het werk

Donderdag 7 februari 2013 in Naarden
Dinsdag 12 maart 2013 in Eindhoven
Meer informatie 

 

Incompany

Wij verzorgen diverse trainingen op maat voor onder andere UWV en Arbodiensten, bijvoorbeeld ‘Activerende re-integratie voor re-integratiebegeleiders’. Wilt u weten welke training bij uw team past? Neem contact met ons op.

 Nieuws over Condite

Twee nieuwe diensten van Condite:
Werkgeheugentraining en Cognitieve re-integratie

Wij zien vaak cliënten met problemen in het werkgeheugen. Om ook deze cliënten adequaat te kunnen begeleiden, hebben wij ons dienstenpakket uitgebreid. Wij hebben de licentie om de Cogmed Werkgeheugentraining te geven. Onze Cogmed coaches zijn tevens psycholoog en werken landelijk. Uw cliënt krijgt een intensieve training en begeleiding.

Hoe herkent u bij uw cliënt problemen in het werkgeheugen? Uw cliënt:
• heeft moeite met concentreren
• is snel afgeleid
• neemt informatie slecht op
• stelt lastige taken uit
• is snel moe bij mentale taken

Werkgeheugentraining

Om het werkvermogen van uw cliënt te verbeteren bieden wij de Cogmed Werkgeheugentraining, gecombineerd met een gedragsmatige activering. Lees meer…

Cognitieve re-integratie

Onze bekende aanpak in het doorbreken van arbeidsverzuim, aangevuld met de Cogmed Werkgeheugentraining. Lees meer…

Wetenschappelijk onderzoek bij Condite

Het wetenschappelijk onderzoek dat onder verantwoordelijkheid van Condite wordt uitgevoerd levert boeiende uitkomsten op. De eerste studies zijn ingediend als internationale publicatie in wetenschappelijke tijdschriften. Lees meer…

 

Medewerkers Condite zelf in beweging

Condite zet niet alleen uw clienten in beweging, maar ook haar eigen medewerkers. Met een team van 7 medewerkers heeft Condite meegedaan aan de Bridge to Bridge loop in Arnhem en de Singelloop in Breda.

                               Condite werkt landelijk!