Nieuwsbrief 3, maart 2013

Nieuwsbrief 3, maart 2013

 • Wetenschappelijk onderbouwde expertises met adviezen
 • Activerende begeleidingen naar werkhervatting
 • Cursussen rondom ziekteverzuim

Nieuwsbrief 3, maart 2013

Beste lezer,

Hierbij bieden wij u onze derde nieuwsbrief aan. We hebben weer interessant wetenschappelijk onderzoek voor u vertaald in concrete tips. Graag brengen wij u onze nieuwe cursus onder de aandacht en informeren wij u over ontwikkelingen in onze organisatie.

Jan Verhoeven, directeur van Condite

Wetenschappelijk nieuws

 

“Ook als er geen afwijkingen worden gevonden, kunnen klachten worden verklaard”

Een traumatisch NAH en het verwachtingseffect

Er zijn positief en negatief werkende verwachtingseffecten. Het positief werkende placebo-effect is een bekend fenomeen. Het vertrouwen dat een behandeling effectief is, zorgt ervoor dat bijvoorbeeld de pijn afneemt. Een placebobehandeling zet meetbare processen in het brein in gang, die de afname van de pijnklachten verklaren. Zichtbare, meetbare en daarmee objectiveerbare processen. Zelfs de kosten van de placebobehandeling spelen mee. Een dure nepbehandeling geeft een beter resultaat dan dezelfde nepbehandeling voor een lagere prijs! Maar hoe zit het met negatief werkende verwachtingseffectenLees verder voor de nadere uitwerking, verwijzing wetenschappelijke artikelen en tips.

 

 “Onduidelijkheid over de oorzaak van problemen, hoeft de oplossing daarvan niet in de weg te staan”

Het chemobrein – effectieve interventie is mogelijk

Steeds meer mensen worden in hun leven getroffen door kwaadaardige kanker. Daar staat tegenover dat door verbeterde behandelmethoden de kans op genezing van kanker ook fors is gestegen. Een van de effecten daarvan is dat steeds meer mensen te maken hebben met de negatieve gevolgen van de behandeling van kanker. Het feit dat kanker en de behandeling daarvan vaak cognitieve disfuncties tot gevolg heeft, is onomstreden. In veel gevallen is daarbij de precieze oorzaak van de cognitieve disfuncties niet duidelijk. Er is wetenschappelijk bewijs dat daarbij met een gerichte training het cognitief functioneren sterk is te verbeteren. Lees verder voor de nadere uitwerking, verwijzing wetenschappelijke artikelen en tips.

 

“De reden dat iemand zich ziek meldt, is vaak een andere reden dan dat hij verzuimt”

Schouderklachten bij verpleegkundigen – wat is de werkelijke reden van verzuim?

Schouderklachten komen veel voor. In 2013 zal bijna één op de drie Nederlanders in de beroepsbevolking kortere of langere tijd last hebben van zijn schouder. Een deel daarvan zal zich vanwege deze schouderklachten ziek melden. Wat wordt er gedaan om dit probleem op te lossen? Medicalisering kan je ook hierbij volledig op het verkeerde spoor zetten! Lees hier de verhelderende uitkomst van onderzoek en tips.

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in mei 2013 met onder andere de volgende onderwerpen:

 • Duizelligheid, ga het niet uit de weg!
 • Depressie, angst en het werkgeheugen

Cursusnieuws

“Erg leerzaam, goede overbrenging van de stof en leuke mix van theorie en praktijk”

Nieuwe cursus voor Arbeidsdeskundigen: Cognitieve disfuncties en werk

In deze interactieve training leert u hoe u uw cliënt met concentratieverlies en vergeetachtigheid adequaat adviseert en begeleidt naar werkhervatting. Lees meer..

Cursusagenda

Arbeidsdeskundigen
Cognitieve disfuncties en werk – accreditatie aangevraagd
Donderdag 23 mei 2013 in Amersfoort (nog slechts enkele plaatsen beschikbaar)
Donderdag 5 juni 2013 in Eindhoven
Maandag 23 september 2013 in Amersfoort
Woensdag 30 oktober 2013 in Amersfoort
Meer informatie

Arbeidskundige begeleiding bij psychische klachten – geaccrediteerd voor 6 punten
Dinsdag 5 en dinsdag 19 november 2013 in Amersfoort
Meer informatie

Tijdcontingente re-integratie voor de verzekerde/werknemer met pijn en/of vermoeidheid – geaccrediteerd voor 6 punten
Donderdag 16 mei en donderdag 30 mei 2013
Meer informatie

Bedrijfs- en verzekeringsartsen
Met het brein aan het werk

Dinsdag 12 maart 2013 in Eindhoven (nog enkele plaatsen beschikbaar)
Donderdag 3 oktober 2013 in Amersfoort
Meer informatie

Psychologen
Chronische pijn, veranderen of accepteren?
Donderdag 7 en donderdag 21 november 2013 in Amersfoort
Meer informatie

 

Kenmerken begeleidingstrajecten Condite over 2012

 • De gemiddelde verzuimduur van de cliënten bij de start van de begeleiding is in de loop van de jaren steeds verder toegenomen en was in 2012 gemiddeld 18 maanden.
 • Vlot opstarten van een begeleiding gaf ook in 2012 het hoogste rendement voor de opdrachtgever.
 • Als de begeleiding start bij een verzuim korter dan een jaar, leidt de begeleiding in 68% van de gevallen tot een vlotte en volledige werkhervatting.
 • Bij cliënten met een werkkring leidt in meer dan 70% van de gevallen een begeleiding bij Condite tot een substantiële daling van de arbeidsongeschiktheid, waarvan in de helft van de gevallen tot volledige werkhervatting.
 • Aanvragen om begeleiding vanwege hardnekkige cognitieve stoornissen, vaak bij een whiplashsyndroom, namen in 2012 sterk toe.

 Nieuws over Condite

 

Wist u dat:

 • meer dan 200 professionals in 2012 een nascholing bij Condite volgden?
 • daarnaast gastlessen worden verzorgd bij andere opleidingsinstituten?
 • Condite ook in 2012 werd ingeschakeld om een Expertise en advies uit te voeren bij cliënten uit het buitenland?
 • cliënten uit o.a. Turkije, Tunesië, Polen, Canada, Portugal en Curaçao door ons zijn onderzocht en geadviseerd?

 

 

Onze spreekuurlocatie in Arnhem is verplaatst naar Velperweg 35.