Nieuwsbrief 4, mei 2013

Nieuwsbrief 4, mei 2013

  • Wetenschappelijk onderbouwde expertises met adviezen
  • Activerende begeleidingen naar werkhervatting
  • Cursussen rondom ziekteverzuim

Nieuwsbrief 4, mei 2013

Beste lezer,

Hartelijk dank voor uw reacties op onze nieuwsbrieven. We zijn verheugd dat onze lezersgroep steeds groter wordt. Ook dit keer hebben we interessant wetenschappelijk onderzoek voor u vertaald in concrete tips. De onderwerpen die we in de nieuwsbrief aan de orde stellen, sluiten aan op de problematiek die wij bij onze cliënten zien. Hebt u naar aanleiding hiervan nog vragen? Neem contact met ons op!

Jan Verhoeven, directeur van Condite – advies bij ziekteverzuim

Wetenschappelijk nieuws

 

“Problemen gaan vaak niet vanzelf over, maar wel wanneer je ze zelf juist aanpakt”

Duizeligheid, ga het niet uit de weg!

Duizeligheid is een veelgehoorde klacht en kan als onderdeel van meerdere neurologische klachten een aanwijzing vormen voor een serieuze aandoening. Meestal is dat niet het geval en is duizeligheid erg onschuldig. Dat neemt niet weg dat het (te) vaak voorkomt dat deze klacht uitermate invaliderend is. Zo moest André Rieu zowel in 2010 als in 2011 vanwege duizeligheid gedurende drie maanden alle concerten afzeggen. De oplossing voor deze klacht is vaak makkelijker dan je denkt. Lees verder voor de nadere uitwerking, tips en verwijzing wetenschappelijke artikelen.

 

“Wees slim en neem niet al je gedachten serieus”

Depressie, angst en het werkgeheugen

We kennen allemaal het fenomeen dat je een liedje in je hoofd hebt, wat je niet kunt uitbannen. Zo kun je ook zonder een duidelijke reden een vervelende gedachte of herinnering hebben. Dit worden intrusies genoemd. Bij personen met een depressie of angststoornis houden deze negatieve gedachtegangen maar aan en lukt het niet om de ongewenste en zich herhalende gedachten te onderdrukken. Recent onderzoek wijst uit dat niet alleen de inhoud van gedachten, maar vooral ook hoe denkprocessen verlopen aandacht moet krijgen bij depressie en angst. Lees verder voor de nadere uitwerking, tips en verwijzing wetenschappelijke artikelen.

“Onderschat je probleem niet en blijf daarom aan het werk”

Hoe gaan de Amish om met fibromyalgie?

In onze moderne samenleving hebben we te maken met een tegenstrijdige ontwikkeling: de gezondheidszorg heeft steeds meer te bieden, de kosten van de gezondheidszorg stijgen explosief, maar steeds meer mensen voelen zich ziek. Vaak wordt dan gewezen naar syndromen zoals RSI, bekkeninstabiliteit en fibromyalgie, aandoeningen die een aantal decennia geleden uit het niets opdoemden. Kwamen deze aandoeningen vroeger niet voor of waren ze er wel, maar werden ze niet herkend? Lees verder voor de nadere uitwerking, tips en verwijzing wetenschappelijke artikelen.

De volgende nieuwsbrief verschijnt in augustus 2013 met onder andere de volgende onderwerpen:

  • ADHD en de heilzame werking van een stimulerend middel
  • SOLK, op een hoop gooien of splitsen?

Cursusnieuws

“Met veel plezier gevolgd!”

Nieuwe cursus voor Arbeidsdeskundigen: Cognitieve disfuncties en werk

In deze interactieve training leert u hoe u uw cliënt met concentratieverlies en vergeetachtigheid adequaat adviseert en begeleidt naar werkhervatting. Lees meer..

Cursusagenda

Arbeidsdeskundigen
Cognitieve disfuncties en werk – geaccrediteerd voor 2 punten
Donderdag 23 mei 2013 in Amersfoort (vol)
Donderdag 5 juni 2013 in Eindhoven
Maandag 23 september 2013 in Amersfoort
Woensdag 30 oktober 2013 in Amersfoort

Arbeidskundige begeleiding bij verzuim door psychische klachten geaccrediteerd voor 6 punten
Dinsdag 5 en dinsdag 19 november 2013 in Amersfoort

Tijdcontingente re-integratie voor de verzekerde/werknemer met pijn en/of vermoeidheid – geaccrediteerd voor 6 punten
Woensdag 13 en woensdag 27 november 2013 in Amersfoort

Bedrijfs- en verzekeringsartsen
Met het brein aan het werk

Donderdag 3 oktober 2013 in Amersfoort

Psychologen
Chronische pijn, veranderen of accepteren?
Donderdag 7 en donderdag 21 november 2013 in Amersfoort

Fysiotherapeuten/Oefentherapeuten
Somatisatie, herkenning en consequenties voor advies en behandeling
– geaccrediteerd voor 22/20 punten
Woensdag 18 september en woensdag 2 oktober 2013 in Amersfoort

 Nieuws over Condite

 

Pearson Cogmed Conference, Dallas, april 2013

Condite houdt zich al meer dan tien jaar bezig met de begeleiding naar werkhervatting bij (dreigend) langdurig ziekteverzuim. Wij zien steeds vaker dat concentratiestoornissen en geheugenproblemen werkhervatting in de weg staan. Voor ons voldoende reden om in de begeleiding ook op de cognitieve functies aan te grijpen en de werkgeheugenprocessen waar mogelijk te versterken. In combinatie met  een kwalitatieve benadering in het proces van werkhervatting geeft dit het beste rendement.

Omdat Condite in korte tijd een belangrijke partij is geworden wat betreft Cognitieve re-integratie ben ik met genoegen ingegaan op de uitnodiging deel te nemen aan het Pearson Cogmed Conference in Dallas. Pearson is wereldwijd de grootste organisatie die zich bezig houdt met testontwikkeling en testuitgave, vooral in de neuropsychologie. Sinds enkele jaren biedt Pearson via providers zoals Condite de Cogmed training wereldwijd aan. Op deze interactieve bijeenkomst in Dallas zijn de ervaringen uit de praktijk naast de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek gelegd, wat richtinggevend zal zijn voor de verdere verfijning van de werkgeheugentraining. Tot nu toe zijn er ruim 50 wetenschappelijke studies gedaan naar de werkzaamheid van de Cogmed training en zijn er 60 lopende studies. Degenen die geïnteresseerd zijn in de uitkomsten van deze onderzoeken en de ontwikkelingen op dit terrein nodig ik uit contact met mij op te nemen.

Jan Verhoeven

 

  Onze website is vernieuwd. Lees ook de ervaringen van onze cliënten en de praktijkvoorbeelden. Uw reactie is welkom!

Condite werkt landelijk!