Nieuwsbrief 5, augustus 2013

Nieuwsbrief 5, augustus 2013

  • Wetenschappelijk onderbouwde expertises met adviezen
  • Activerende begeleidingen naar werkhervatting
  • Cursussen rondom ziekteverzuim

Nieuwsbrief 5, augustus 2013

Beste lezer,

Alstublieft, aan het einde van deze zomer hebben we weer interessant wetenschappelijk onderzoek voor u op een rijtje gezet. Met concrete tips voor in de praktijk.

Graag brengen we onder uw aandacht dat we het Begeleidingstraject voor UWV-clienten hebben geïntensiveerd en aangepast aan de vraag. Daar hoort ook een nieuwe naam bij: ‘Activerende coaching op maat’. Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer hierover.

Jan Verhoeven, directeur van Condite – advies bij ziekteverzuim

Wetenschappelijk nieuws

 

“Ik wou dat ik heel snel veel rustiger kon zijn”

ADHD en de heilzame werking van een stimulerend middel

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) gaat gepaard met vele paradoxen. Zo wordt ADHD vooral geassocieerd met drukke en vaak lastige kinderen, waarbij de kritische kanttekening wordt geplaatst dat deze diagnose te vaak en te snel wordt gesteld. Daar staat tegenover dat ADHD bij volwassenen meestal over het hoofd wordt gezien, de diagnose te weinig wordt gesteld en er sprake is van onderbehandeling. Goede behandelingen die beschikbaar zijn, kunnen veel problemen voorkomen en oplossen. Bij ongeveer 3,5% van alle volwassenen is de diagnose ADHD van toepassing, vaker bij mannen dan bij vrouwen. Werknemers met ADHD hebben gemiddeld 8x meer ziektedagen op het werk, zijn daarnaast op meer werkdagen minder productief, zijn veel vaker betrokken bij een auto-ongeval en zijn ook veel vaker werkloos. De oproep om meer aandacht te besteden aan dit probleem, vindt nog weinig weerklank. Daarbij verdient deze kwestie ook meer aandacht bij ziekteverzuim onder zelfstandig ondernemers. ADHD’ers hebben kenmerken die ertoe leiden dat ze  vaker kiezen voor ondernemerschap. Lees het hele artikel, de tips voor uw praktijk en de verwijzing naar wetenschappelijke literatuur.

 

 

“Ook mensen die nergens last van hebben, verdienen nader onderzoek”

SOLK, op een hoop gooien of splitsen?

Het is vrij uitzonderlijk dat volwassenen over een langere periode geen lichamelijke klachten hebben. In een recente studie werd vastgesteld dat slechts 9% van de personen van 14 jaar of ouder in de voorafgaande vier weken symptoomvrij waren. Rugpijn komt het meest voor; meer dan de helft van de respondenten had hier last van. De relatie tussen lichamelijke klachten en ervaren beperkingen is echter zwak. Er zijn personen met veel klachten, die blijven functioneren, terwijl  anderen met minder klachten juist veel beperkingen ervaren. Lees het hele artikel, de tips voor uw praktijk en de verwijzing naar wetenschappelijke literatuur.

 

 

“Zolang je nog weet dat je vergeetachtig bent, valt het wel mee”

Cannabis en cognitieve problemen

Je kunt vergeetachtig zijn zonder dat je dat zelf weet of wilt weten. In dat geval is het beter om anderen een inschatting te laten maken van hoe je functioneert. Mede op basis van de waarneming van ‘informanten’ uit hun directe omgeving, is het cognitief functioneren van cannabisgebruikers in beeld gebracht. Omdat cannabis ook een medicinale toepassing heeft, heerst bij velen het beeld dat cannabis onschuldig is. Toch laat onderzoek naar de neveneffecten van cannabisgebruik, een tamelijk dramatisch beeld zien. Lees het hele artikel, de tips voor uw praktijk en de verwijzing naar wetenschappelijke literatuur.

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in november 2013 met onder andere het volgende onderwerp:

  • Oorsuizingen, een veel gehoord probleem

Artikelen uit eerder verschenen nieuwsbrieven lezen

Cursusnieuws 

“Zoals altijd weer interessant, inspirerend, zet aan tot nadenken over implementatie in eigen werk”

 

Cursusagenda

Arbeidsdeskundigen
Cognitieve disfuncties en werk
geaccrediteerd voor 2 punten
Maandag 23 september 2013 in Amersfoort
(nog enkele plaatsen beschikbaar)
Woensdag 30 oktober 2013 in Amersfoort

Arbeidskundige begeleiding bij verzuim door psychische klachten – geaccrediteerd voor 6 punten
Dinsdag 5 en dinsdag 19 november 2013 in Amersfoort (VOL!!)
Woensdag 29 januari en woensdag 12 februari 2014 in Amersfoort (Extra ingepland)

Activerende re-integratie – geaccrediteerd voor 6 punten
Woensdag 13 en woensdag 27 november 2013 in Amersfoort

Bedrijfs- en verzekeringsartsen
Met het brein aan het werk
geaccrediteerd voor 6 punten
Donderdag 3 oktober 2013 in Amersfoort

Fysiotherapeuten/Oefentherapeuten
Somatisatie, herkenning en consequenties voor advies en behandeling
– geaccrediteerd voor 22/20 punten
Woensdag 18 september en woensdag 2 oktober 2013 in Amersfoort
(nog enkele plaatsen beschikbaar)

 

Nieuws over Condite

 

Begeleidingstraject UWV clienten wordt ‘Activerende coaching op maat’

Uw cliënt in 3 maanden weer geschikt om te werken
Ons Begeleidingstraject voor UWV cliënten is aangescherpt en beter afgestemd op de wensen van UWV. Het is een kortdurend, intensief coachingstraject met een all-in tarief dat past binnen het UWV ZW-Arbo Interventiebudget.

Uw client krijgt adviezen, opdrachten en andere tools om zijn of haar probleem zelf aan te pakken. We werken gericht naar de vastgestelde doelen toe.

‘Activerende coaching op maat’ in het kort:

• Start traject: binnen 2 weken na aanmelding
7 gesprekken
• We bezoeken de cliënt thuis – wij werken landelijk
• Activering: we vergoeden sportschool of Fysiofitness
• We stemmen beleid af met alle betrokken partijen
• Ruim aandacht voor terugvalpreventie
• Rapportage Expertise en advies na 5 weken
• Eindrapportage na 3 maanden

Als uit de Expertise en advies blijkt dat er geen indicatie is voor onze coaching, starten we het traject niet op. Dit overleggen we vooraf met de opdrachtgever en cliënt. We berekenen dan alleen kosten voor de Expertise en advies.

Voor cliënten met concentratie- en aandachtsstoornissen bieden wij de Werkgeheugentraining. Ook dit traject past binnen het UWV ZW-arbo Interventiebudget.

Meer informatie? Bel ons op (053) 428 11 44 of stuur een e-mail.

Aanmelden cliënt

 

Vacatures

Wegens groei zijn wij op zoek naar twee nieuwe collega’s:

Psycholoog/Fysiotherapeut

Werkgebied Zuid-Oost Nederland

Neuropsycholoog

Werkgebied Midden-Nederland

Condite werkt landelijk en bezoekt uw cliënt thuis.