Nieuwsbrief 6, november 2013

Nieuwsbrief 6, november 2013

  • Wetenschappelijk onderbouwde expertises met adviezen
  • Activerende begeleidingen naar werkhervatting
  • Cursussen rondom ziekteverzuim

Nieuwsbrief 6, november 2013

Beste lezer,

Ook nu hebben we weer interessant wetenschappelijk onderzoek voor u op een rijtje gezet. Met concrete tips voor in de praktijk.

Graag brengen we onze recente publicatie en onze nieuwe medewerker onder de aandacht.

Jan Verhoeven, directeur van Condite – advies bij ziekteverzuim

Wetenschappelijk nieuws

 
“Oorsuizingen, probeer er niet op te letten!”

Tinnitus: ons ‘overactieve’ brein

Tinnitus komt bij ongeveer 13% van de Nederlandse bevolking voor. Met name mannen boven de 45 jaar rapporteren vaker tinnitus gerelateerde klachten. Ongeveer 10% van personen met tinnitus ondervindt daar hinder van. Tinnitus kan met behulp van fMRI, onafhankelijk van de vraag of je daar wel of geen last van hebt, worden geobjectiveerd. Daaruit blijkt dat de relatie tussen de intensiteit (loudness) van tinnitus en de mate dat je daar last van hebt (tinnitis related distress) zwak is.
Lees het hele artikel, de tips voor uw praktijk en de verwijzing naar wetenschappelijke literatuur.

 

 

“Minder pijn voelen is te trainen”

Slechter concentreren geeft meer pijn

Ons brein bevat een mechanisme wat voorrang geeft aan slecht nieuws en bedreigingen. Jarenlang genieten van oliebollen, maar daar één keer ziek van worden, kan het genoegen voor de rest van je leven verpesten. Duizenden keren is het goed gegaan in het verkeer, maar één botsing zorgt ervoor dat je niet meer in de auto stapt. Pijn wordt (gewoonlijk) ook als bedreigend ervaren, trekt daarmee de aandacht naar zich toe, met als gevolg dat het niet mogelijk is om je te concentreren en om met aandacht waar te nemen. Echter, er zijn steeds meer aanwijzingen dat wat betreft pijnwaarneming en concentratie de causaliteit anders verloopt. Een verminderd vermogen om met aandacht waar te nemen, zorgt voor een hogere pijngevoeligheid.
Lees het hele artikel, de tips voor uw praktijk en de verwijzing naar wetenschappelijke literatuur.

 

 

“Als je de pijnlijke bewegingen vermijdt, hou je last”

De zichtbare schade van inactiviteit bij slijtage en whiplash

Soms noemen we iets wat heel normaal is, toch een afwijking. Een voorbeeld daarvan zijn de veelvoorkomende uitkomsten van beeldvormend onderzoek van de wervelkolom. Bij het ouder worden veranderen we niet alleen aan de buitenkant, maar ook in het lichaam. Veranderingen in gewrichten die direct samenhangen met het stijgen van de leeftijd, worden gemakshalve aangeduid als degeneratieve veranderingen. In de volksmond wordt dat ook wel slijtage genoemd, wat een uiterst ongelukkige term is. Bij iemand die kalend is, zeggen we ten slotte ook niet dat zijn haar aan het slijten is.
Lees het hele artikel, de tips voor uw praktijk en de verwijzing naar wetenschappelijke literatuur.

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in februari 2014 met onder andere het volgende onderwerp:

  • Onbewust en bewust onderpresteren

Artikelen uit eerder verschenen nieuwsbrieven lezen

Cursusagenda 

“Interessante cursus, die uitnodigt tot vervolg!”

 

Arbeidsdeskundigen
Arbeidskundige begeleiding bij verzuim door psychische klachten
– geaccrediteerd voor 4 punten

Woensdag 29 januari en woensdag 12 februari 2014 in Amersfoort
Activerende re-integratie geaccrediteerd voor 4 punten
Donderdag 13 en donderdag 27 maart 2014 in Amersfoort
Cognitieve disfuncties en werkgeaccrediteerd voor 2 punten
Woensdag 9 april 2014 in Amersfoort
Fysiotherapeuten/Oefentherapeuten
Somatisatie, herkenning en consequenties voor advies en behandeling

geaccrediteerd voor 22/20 punten
Woensdag 5 en woensdag 19 maart 2014 in Leusden
Donderdag 3 en donderdag 17 april 2014 in Eindhoven 
 Verzuim door pijn: cognitief gedrags-therapeutische interventie
geaccrediteerd voor 20/22 punten
Woensdag 7 en woensdag 21 mei 2014 in Leusden
 

Nieuws over Condite

 

Gepubliceerd artikel

Condite hecht veel belang aan een goede onderbouwing van de diensten die worden geleverd. In dat kader faciliteert Condite ook wetenschappelijk onderzoek, wat recent heeft geresulteerd in de volgende publicatie:

van der Meer S, Trippolini MA, van der Palen J, Verhoeven J, Reneman MF. Which Instruments can Detect Submaximal Physical and Functional Capacity in Patients With Chronic Nonspecific Back Pain?: A Systematic Review. Spine (Phila Pa 1976). 2013 Sep 10.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24026154

Zowel bij de re-integratie als bij de claimbeoordeling is het van groot belang een goed inzicht te hebben in de belastbaarheid van de cliënt/verzekerde. Met de Fysieke Capaciteit Evaluatie (FCE) kan de fysieke arbeidsbelastbaarheid objectief in kaart worden gebracht. Met tests wordt daarbij de maximale capaciteit voor het uitvoeren van arbeidsgerelateerde activiteiten bepaald. Daarbij is het van groot belang om vast te stellen of betrokkene zich maximaal inspant om de hoogste score te behalen. Het gepubliceerde artikel betreft een review. Het is de evaluatie van de validiteit van instrumenten die claimen sub-maximaal presteren vast te kunnen stellen, wanneer maximale capaciteit wordt gevraagd bij patiënten met aspecifieke pijnklachten. De conclusie van deze review is dat het mogelijk is om sub-maximaal presteren bij patiënten met chronische pijn in de rug te herkennen.

 

Jurrie Eijhuisen, onze nieuwe collega aan het woord

“De gespecialiseerde en resultaatgerichte aanpak van Condite past precies bij mijn interessegebieden en overtuigingen als psycholoog en fysiotherapeut. De afgelopen jaren heb ik in mijn cliëntencontacten kunnen ervaren dat werken niet alleen een einddoel is, maar ook een voorwaarde is voor herstel van functioneren. Condite weet deze visie uitstekend te vertalen in coachingstrajecten op maat.”

 

Condite werkt landelijk en bezoekt uw cliënt thuis.