Publicaties

Publicaties

  • Wetenschappelijk onderbouwde expertises met adviezen
  • Activerende begeleidingen naar werkhervatting
  • Cursussen rondom ziekteverzuim

Publicaties

Meer, S. van der, Reneman, M. F., Verhoeven, J., Palen, J. van der (2013). Relationship between self-reported disability and functional capacity in patients with Whiplash Associated Disorder. Journal of Occupational Rehabilitation, 24, 419-424. Lees artikel.

Meer, S. van der, Trippolini, M. A., Palen, J. van der, Verhoeven, J., & Reneman, M. F. (2013). Which instruments can detect submaximal physical and functional capacity in patients with chronic nonspecific back pain?: A systematic review. Spine, 38, 1608-1615. Lees samenvatting.

Verhoeven, J.D. (2013) Met cognitieve disfuncties aan de slag. AD Visie, juli 2013, 24-25. Lees artikel.

Verhoeven, J. D. (2012) SOLK, niks aan de hand of toch te verklaren? Tijdschrift van de Vereniging Geneeskundig Adviseurs bij Verzekering Maatschappen, 1, 23-27. Lees artikel.

Verhoeven, J. D. (2005) Whiplash, oorzaak of gevolg van inactiviteit? Tijdschrift van de Vereniging Geneeskundig Adviseurs bij Verzekering Maatschappen, 3, 80-84. Lees artikel.

Bieleman, H. J., & Verhoeven, J. D. (2005). De cliënt: Persoonlijke en sociale factoren. In C. H. Z. Kuiper, Y. F. Heerkens, M. F. K. Balm, H. J. Bieleman & A. P. Nauta (Eds.), Arbeid & Gezondheid. Preventie, behandeling en reïntegratie, een handboek voor paramedici (pp. 245-277). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Verhoeven, J. D. (2003). Van biomedisch naar biopsychosociaal model. In W. Hullegie, A. Lettinga & A. Verhagen (Eds.), Fysiotherapie & Wetenschap (pp. 43-70). Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.

Verhoeven, J. D. (2002). Van ICIDH naar ICF: Consequenties voor claimbeoordeling en kansen voor reïntegratie. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 11, 328-331.