Onze resultaten

Onze resultaten

  • Wetenschappelijk onderbouwde expertises met adviezen
  • Activerende begeleidingen naar werkhervatting
  • Cursussen rondom ziekteverzuim

Onze resultaten

In veel gevallen levert een korte begeleiding bij Condite volledige werkhervatting op. Een begeleidingstraject bij Condite betekent tijdcontingent toewerken naar een concreet doel, gericht op werkhervatting. Na de Expertise en advies maken we met de cliënt en de opdrachtgever afspraken over de doelstelling. De doelstelling verschilt per cliënt en opdrachtgever. Voorbeelden van doelstellingen:

  • Binnen vier maanden volledige werkhervatting
  • Binnen drie maanden volledige werkhervatting in aangepast werk
  • Binnen vier maanden 50% werkhervatting

Cliënttevredenheid 2017

Wij meten voortdurend de tevredenheid van onze cliënten en hechten hier veel waarde aan. Onze cliënten waarderen onze trajecten met gemiddeld een 8,3. Op het onderdeel ‘tevredenheid over de adviezen en opdrachten die u hebt gekregen van uw begeleider’ geven onze cliënten ons een 8,7 en op het onderdeel ‘betrokkenheid van uw begeleider bij uw persoonlijke situatie’ zelfs een 8,9. Daarnaast zijn onze begeleiders bijzonder goed bereikbaar, want dat waarderen onze cliënten met een 9,0. Wij zijn bijzonder trots op deze hoge scores.

Onze resultaten over 2017

Wij zien cliënten met complexe problematiek en leveren hierbij individueel maatwerk. De uitkomsten op het gebied van werkhervatting zijn dus moeilijk vergelijkbaar. Ons resultaat in 2017 was wel helder en concreet: in 82% van de gevallen hebben we de afgesproken doelstelling behaald.

Meer informatie?

Bel ons op (053) 428 11 44 of stuur een e-mail. Lees ook de ervaringen van cliënten.