drs. Gertjan Zwart

drs. Gertjan Zwart

  • Wetenschappelijk onderbouwde expertises met adviezen
  • Activerende begeleidingen naar werkhervatting
  • Cursussen rondom ziekteverzuim

drs. Gertjan Zwart

Gertjan Zwartneuropsycholoog NIP, Cogmed coach en EMDR-therapeut

Gertjan werkt sinds 2010 bij Condite. Afgestudeerd in de neuropsychologie is het verband tussen de hersenen en het gedrag een van zijn interessegebieden. Hij heeft gewerkt in de GGZ maar ook in de arbeidsre-integratie.  In laatstgenoemd gebied viel het hem op hoe vaak werk als het probleem gepresenteerd wordt, terwijl geleidelijke werkhervatting  juist de oplossing van het probleem vormt. Arbeid en stress gerelateerde problematiek vormen zijn specialisatie binnen Condite. Als geregistreerd Cogmed coach geeft hij de Cogmed Werkgeheugentraining. In zijn vrije tijd houdt hij zich bezig met muziek en fitness.