Nieuwsbrief 9, september 2014

Nieuwsbrief 9, september 2014

  • Wetenschappelijk onderbouwde expertises met adviezen
  • Activerende begeleidingen naar werkhervatting
  • Cursussen rondom ziekteverzuim

Nieuwsbrief 9, september 2014

Condite
Condite

Beste lezer,

Langer leven door het ziekteverzuim te beperken. En hoe zit het met restless legs, conversie en nagebootste stoornissen? Dit en meer in onze nieuwsbrief.

Onze website en onze nieuwsbrief zijn in een nieuw jasje gestoken. Inhoudelijk brengen we hetzelfde: praktijkgerichte artikelen, vol met tips en interessant wetenschappelijk nieuws. Kijk ook op onze kennisbank, waar al onze artikelen verzameld zijn. En leer onze medewerkers kennen door hun eigen verhaal te lezen.

Jan Verhoeven – directeur van Condite

Beperk het ziekteverzuim en leef langer

Beperk het ziekteverzuim en leef langer

Uit recent onderzoek blijkt dat personen met een ziekteverzuim van 75 dagen of langer, 50% meer kans hebben om vroegtijdig te overlijden. Het grootste deel van het langdurig verzuim had te maken met aandoeningen die géén grotere kans geven op vroegtijdig overlijden. Wat zijn voorbeelden van een adequate verzuimbeheersing?

Lees artikel, tips en wetenschappelijke literatuur

Restless legs, iets om wakker van te liggen?

Restless legs, iets om wakker van te liggen?

Een farmaciebedrijf zette tien jaar geleden het Restless Legs Syndroom succesvol op de kaart. Het syndroom heeft een plek in de lange lijst van meer dan 80 slaapstoornissen. Is het een serieuze aandoening, en nog belangrijker, is er iets aan te doen?

Lees artikel, tips en wetenschappelijke literatuur

Mysterieuze verlammingen: conversie en nagebootste stoornissen

Mysterieuze verlammingen: conversie en nagebootste stoornissen

Bij conversie is sprake van een uitval van lichaamsfuncties, die niet het gevolg is van een neurologische aandoening én deze wordt niet bewust voorgewend. Bij een nagebootste stoornis moet betrokkene extra moeite doen om een normaal functioneren tegen te houden. Wat zijn kenmerken van deze bijzondere verschijnselen en hoe ga je hiermee om?

Lees artikel, tips en wetenschappelijke literatuur

De volgende nieuwsbrief verschijnt in december 2014 met onder andere de volgende onderwerpen

• Als geluiden pijn doen

• Moet je een versleten knie ontzien?

Cursussen

Cursusagenda eind 2014/begin 2015

Arbeidsdeskundigen

Tijdcontingente re-integratie van de verzekerde/werknemer met pijn en/of vermoeidheid
* Op verzoek is deze training weer voor open inschrijving georganiseerd *
Geaccrediteerd met 4 punten
Woensdag 12 en woensdag 26 november 2014 in Amersfoort

Cognitieve disfuncties en werk
Geaccrediteerd met 2 punten
Dinsdag 28 oktober 2014 in Amersfoort (vol)
Woensdag 28 januari 2015 in Amersfoort

Arbeidskundige begeleiding bij verzuim door psychische klachten
Geaccrediteerd met 4 punten
Dinsdag 3 en dinsdag 17 maart 2015 in Amersfoort

Fysiotherapeuten

Verzuim door pijn: cognitief gedrags-therapeutische interventie
Geaccrediteerd met 20 punten
Woensdag 5 en woensdag 19 november 2014 in Leusden (vol!)
Maandag 24 november en maandag 8 december in Leusden

Somatisatie, herkenning en consequenties voor advies en behandeling
Geaccrediteerd met 22 punten
Donderdag 23 oktober en donderdag 6 november 2014 in Leusden (vol!)
Woensdag 3 en woensdag 17 december 2014 in Leusden
Woensdag 11 en woensdag 25 maart 2015 in Leusden

Wij werken landelijk en bezoeken de cliënt thuis