Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Activerende coaching op maat

Kenmerken Activerende coaching op maat

Duur

3 maanden

Aantal gesprekken

7, waarvan minimaal 3 bij cliënt thuis, videogesprekken en e-coaching

Rapportages

Rapportage Expertise en advies en Eindrapportage

Begeleider

(GZ-)psycholoog e/o fysiotherapeut (bewegingswetenschapper)

Contact

Bel ons op (053) 428 11 44 of stuur een e-mail.

Activerende coaching op maat

De Activerende coaching op maat is een kortdurend, intensief coachingstraject. Het doel is dat de verzekerde binnen drie maanden voldoende belastbaar is om werkzaamheden te hervatten. De individuele coaching stemmen we af op de unieke situatie van de verzekerde, ook bij de verzekerde thuis. We richten ons op verzekerden met psychische en/of lichamelijke klachten, waarbij het herstelgedrag werkhervatting belemmert.

Verzekerden met concentratie- en geheugenproblemen bieden wij een ander traject: de Werkgeheugentraining.

De Activerende coaching op maat bestaat uit twee delen

1. Expertise en advies

Met de Expertise en advies krijgt u een helder beeld van de probleemsituatie van de verzekerde, met een gericht, wetenschappelijk onderbouwd advies voor behandeling en begeleiding. Hierbij krijgen zowel psychische, lichamelijke als gedragsmatige aspecten aandacht. In de Expertise en advies beoordelen we of er een indicatie is voor een vervolgtraject bij ons. Ook motiveren we de verzekerde en (belangrijke) betrokkenen om het bestaande patroon te doorbreken. Herstel van functioneren staat hierbij centraal. Oftewel: werken is therapie.

Als uit deze analyse blijkt dat er geen indicatie is voor onze coaching, starten we het traject niet op. We berekenen dan alleen kosten voor de Expertise en advies.

2. Coaching

De verzekerde krijgt adviezen, opdrachten en oefeningen om zijn of haar probleem zelf aan te pakken. Via gesprekken bij de cliënt thuis, telefonische gesprekken en e-mail krijgt de verzekerde intensieve coaching. Stapsgewijs en gericht werken we naar het van te voren vastgestelde doel toe.

Als het doel bereikt is, stoppen we

Het komt voor dat de verzekerde het doel sneller bereikt dan verwacht. Dan stoppen we het traject, uiteraard in overleg met u. Het restant brengen we niet in rekening.

“Condite heeft mij geholpen, terwijl het revalidatiecentrum zei dat ik er maar mee moest leren leven.”

- reactie cliënt

Onderdelen die (vaak) deel uitmaken van de Activerende coaching op maat

Fitnessabonnement voor drie maanden – zonder extra kosten
Regelmatig adviseren wij de verzekerde te gaan sporten in een fitnesscentrum. Activering is in onze trajecten zo van belang, dat de kosten geen issue mogen zijn. Daarom vergoeden wij een fitnessabonnement voor drie maanden.
Tinnitusbegeleiding – zonder extra kosten
Bij tinnitus en hyperacusis staan onzekerheid over de aandoening en cognitieve klachten vaak op de voorgrond. Onze specifiek geschoolde psychologen helpen de last van tinnitus te verminderen, door psycho-educatie en cognitieve gedragstherapie.
Lees meer
EMDR – zonder extra kosten
Een adequate traumabehandeling vermindert angsten en vermijdingsgedrag en draagt daarmee bij aan een spoedig herstel van functioneren. Aan het begin van het begeleidingstraject zetten we EMDR in, zodat de verzekerde daar al snel profijt van heeft. Onze EMDR-therapeut behandelt de verzekerde uiteraard thuis.
Lees meer
Psycho-educatie
Met psycho-educatie krijgt de verzekerde een beter inzicht in zijn probleem. Hij leert minder het accent te leggen op de problemen en beperkingen. Doordat hij de focus legt op oplossingen en de afgesproken doelstelling, is verandering mogelijk.
Tijdcontingente werkhervatting
De verzekerde stelt samen met de begeleider het werkhervattingsplan op. Niet alleen de manier waarop je je werk doet, maar ook een gefaseerde opbouw draagt bij aan herstel. Met een tijdcontingente werkhervatting verleg je je grenzen. Dit zorgt voor een betere belastbaarheid. De begeleider van Condite coacht de verzekerde bij deze opbouw.
Hanteren van emotionele klachten
Wanneer stress, gepieker, somberheid teveel aandacht opeisen, krijgt de verzekerde adviezen om daar controle over te krijgen. Als angst ertoe leidt dat de cliënt situaties uit de weg gaat, stellen we een plan op om dat gefaseerd te doorbreken. Doordat de verzekerde leert zich structureel te richten op de dingen die wél goed gaan, zet hij stappen vooruit.
Pijn- en vermoeidheidseducatie
Chronische pijn en langdurige vermoeidheid komen het meest voor binnen de gezondheidszorg. Ze veroorzaken regelmatig functioneringsproblemen. In de begeleiding krijgt de verzekerde uitleg en praktische handvatten, om grip te krijgen op deze problemen.
Slaapadviezen
Een goede nachtrust belangrijk is voor de gezondheid. Het is niet voor iedereen mogelijk om een perfecte nachtrust te hebben. Door het strikt toepassen van adviezen, is beter slapen wel af te dwingen. We staan hier in de begeleiding uitgebreid bij stil.
Terugvalpreventie
Voor een duurzaam resultaat is het van belang dat de verzekerde weet wat hij moet doen, wanneer het even wat minder gaat. We stellen samen met de verzekerde een terugvalpreventie-plan op.
Goede afstemming van beleid met de opdrachtgever en betrokken partijen
De verzekerde heeft in de fase van herstel en het oppakken van werk met veel partijen te maken. De huisarts, medisch specialist, contactpersoon van de verzekeraar, leidinggevende, collega’s, enzovoort zijn erbij betrokken. De begeleider van Condite stemt het beleid af met deze partijen, in overleg met de verzekerde.
Heldere rapportages
Aan het begin en bij het afronden van het traject nemen we testen af. Dit leggen we vast in de rapportages. Deze bespreken we met de verzekerde en zijn daarnaast van waarde om op terug te kunnen vallen.

Ervaringen van cliënten

Ook prettig is dat de begeleider van Condite samen met de begeleiding op de sportschool een programma heeft opgesteld voor mij.

schouderklachten en nekklachten

Mevrouw R.H.

Laat ik duidelijk zijn je moet het zelf willen en vooral zelf doen, maar de beloning is daarna groot!

pijn

Mevrouw R.S.

Ik kan zeggen dat ik me sterker voel en kan oprecht zeggen dat ik mag zijn wie ik ben.

rouw

Mevrouw M.V.

Herstel doe je zelf, maar Condite heeft goede tools gegeven om dit te doen.

psychische problemen

De heer D.

Lees ook onze gerelateerde artikelen

Artikel

Depressie? Blijf gedeeltelijk werken!

december 2015 2-3 minuten lezen
drs. Jan D. Verhoeven
Lees meer
Artikel

De zichtbare schade van inactiviteit bij slijtage en whiplash

juni 2014 1-2 minuten lezen
drs. Jan D. Verhoeven
Lees meer
Artikel

Werkgerichte maatregelen en de focus op werkhervatting effectief bij psychische klachten

juni 2014 1-2 minuten lezen
drs. Jan D. Verhoeven
Lees meer

Onze mensen

Meer over mij

drs. Gertjan Zwart

neuropsycholoog NIP, Cogmed coach, tinnitusspecialist en EMDR-therapeut
Meer over mij

drs. Jurrie Eijhuisen

psycholoog NIP, Cogmed coach, EMDR therapeut, tinnitusspecialist en fysiotherapeut
Meer over mij

drs. Dorien Hagens

neuropsycholoog NIP, tinnitusspecialist, EMDR therapeut en Cogmed Coach
Meer over mij

drs. Hanne Voorsluijs

psycholoog NIP, Cogmed coach, tinnitusspecialist, EMDR-therapeut en loopbaanadviseur

Cursussen voor arbeidsdeskundigen

Als arbeidsdeskundige kom je vaak cliënten tegen met psychische en cognitieve klachten. Ook als arbeidsdeskundige kun je daarin adviseren. Hoe? Volg onze cursus 'Oplossingsgericht coachen'.