Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Begeleiding naar werkhervatting

Kenmerken Begeleiding naar werkhervatting

Duur

4 maanden

Aantal gesprekken

6 gesprekken, waarvan minimaal 5 aan huis of op het werk, telefonische en e-coaching

Rapportage

Tussen- en Eindrapportage

Begeleider

(GZ-)psycholoog (en fysiotherapeut of bewegingswetenschapper)

Voortraject

Expertise en advies

Contact

Bel ons op (053) 428 11 44 of stuur een e-mail.
Meld uw cliënt aan

Begeleiding naar werkhervatting

Uw cliënt gaat gericht werken aan het behalen van het doel dat in de Expertise en advies is vastgesteld. Wat wil hij bereiken, zowel qua werk als in de maatschappij? Die vraag staat centraal. We richten ons op het oplossen of verminderen van functioneringsproblemen. De cliënt krijgt hierin een actieve rol. Hij krijgt inzicht in zijn situatie en gaat ervaren dat tijdcontingente werkhervatting bijdraagt aan herstel.

Aandacht voor het individu

De aanpak is afgestemd op de specifieke situatie van de cliënt. We kiezen altijd voor maatwerk en doen dus geen groepsbehandeling.

Bij cliënt thuis of op het werk

Veel problemen kunnen herstel in de weg staan. Denk aan emotionele en gedragsmatige factoren, traumatische ervaringen en angst. In de begeleiding pakken we deze problemen aan. Dat doen we niet in een therapeutische setting, maar thuis en op het werk. Want daar spelen de problemen zich af.

U blijft op de hoogte

Halverwege en aan het eind ontvangt u rapportages en deze bespreken we ook telefonisch met u. Uiteraard respecteren we hierbij de privacywetgeving. Als er bijzonderheden zijn tijdens het traject, hoort u dit direct van ons.

Als het doel bereikt is, stoppen we

Niet zelden bereikt de cliënt het doel sneller dan verwacht. Dan stoppen we het traject, uiteraard in overleg met u. Het restant brengen we niet in rekening.

Voorbeelden van doelen

  • volledige werkhervatting
  • gedeeltelijke werkhervatting
  • volledige studiehervatting
  • in staat het huishouden te doen

“Condite heeft mij geholpen, terwijl het revalidatiecentrum zei dat ik er maar mee moest leren leven.”

- reactie cliënt

Onderdelen die (vaak) deel uitmaken van de Begeleiding naar werkhervatting

Herstel fysieke belastbaarheid - Fitnessabonnement inclusief indien geïndiceerd
Gedragsmatig activering is een belangrijk onderdeel in onze begeleidingen. Wij adviseren in opbouw van activiteiten op basis van graded activity. Daarnaast geven we de cliënt trainingsschema’s om de conditie op te bouwen. Regelmatig adviseren wij de cliënt te gaan sporten in een fitnesscentrum. De kosten mogen dan geen issue zijn. Daarom kan de cliënt een vergoeding krijgen voor een fitnessabonnement. Soms is een intensieve coaching hierbij essentieel. Wij zoeken dan een geschikte locatie bij de cliënt in de buurt en stemmen de training af met de personal trainer of fysiotherapeut.
Tinnitusbegeleiding – zonder extra kosten
Bij tinnitus en hyperacusis staan onzekerheid over de aandoening en cognitieve klachten vaak op de voorgrond. Onze specifiek geschoolde psychologen helpen de last van tinnitus te reduceren, door psycho-educatie en cognitieve gedragstherapie.
Lees meer
EMDR – zonder extra kosten
EMDR vermindert angsten en vermijdingsgedrag en draagt daarmee bij aan een spoedig herstel van functioneren. Aan het begin van het begeleidingstraject zetten we EMDR in, zodat de cliënt daar al snel profijt van heeft. Onze EMDR-therapeut behandelt de cliënt uiteraard thuis.
Lees meer
Psycho-educatie
Met psycho-educatie krijgt de cliënt een beter inzicht in zijn probleem. Hij leert minder het accent te leggen op de problemen en beperkingen. Doordat hij de focus legt op oplossingen en de afgesproken doelstelling, is verandering mogelijk.
Tijdcontingente werkhervatting
De cliënt stelt samen met de begeleider het werkhervattingsplan op. Niet alleen de manier waarop de cliënt zijn werk doet, maar ook een gefaseerde opbouw draagt bij aan herstel. Met een tijdcontingente werkhervatting verlegt hij zijn grenzen. Dit zorgt voor een betere belastbaarheid. De begeleider van Condite coacht de cliënt bij deze opbouw.
Hanteren van emotionele klachten
Wanneer stress, gepieker en somberheid teveel aandacht opeisen, krijgt de cliënt adviezen om daar controle over te krijgen. Als angst ertoe leidt dat de cliënt situaties uit de weg gaat, stellen we een plan op om dat gefaseerd te doorbreken. Doordat de cliënt leert zich structureel te richten op de dingen die wél goed gaan, zet hij stappen vooruit.
Lees meer
Pijn- en vermoeidheidseducatie
Chronische pijn en langdurige vermoeidheid komen het meest voor binnen de gezondheidszorg. Ze veroorzaken regelmatig functioneringsproblemen. In de begeleiding krijgt de cliënt uitleg en praktische handvatten, om grip te krijgen op deze problemen.
Lees meer
Slaapadviezen
Een goede nachtrust is belangrijk voor de gezondheid. Het is niet voor iedereen mogelijk om een perfecte nachtrust te hebben. Door het strikt toepassen van adviezen, is beter slapen wel af te dwingen. We staan hier in de begeleiding uitgebreid bij stil.
Lees meer
Terugvalpreventie
Voor een duurzaam resultaat is het van belang dat de cliënt weet wat hij moet doen, wanneer het even wat minder gaat. We stellen samen met de cliënt een terugvalpreventie-plan op.
Goede afstemming van beleid met de opdrachtgever en betrokken partijen
De cliënt heeft in de fase van herstel en het oppakken van werk met veel partijen te maken. De huisarts, medisch specialist, contactpersoon van de verzekeraar, leidinggevende, collega’s, enzovoort zijn erbij betrokken. De begeleider van Condite stemt het beleid af met deze partijen, in overleg met de cliënt.
Heldere rapportages
Aan het begin en bij het afronden van het traject nemen we testen af. Dit leggen we vast in de rapportages. Deze bespreken we met u en de cliënt. Ze zijn van waarde om op terug te kunnen vallen.

Ervaringen van cliënten

De boodschappen onthouden, niet meer 86 x kijken naar telefoonnummers vóór ik kan gaan bellen..het gaat allemaal veel beter.

Concentratieproblemen na kanker

Mevrouw M.W.

Herstel doe je zelf, maar Condite heeft goede tools gegeven om dit te doen.

psychische problemen

De heer D.

Ik ga er weer tegenaan dankzij Condite.

gewrichtsklachten

De heer A.D.

Ik kan nu veel beter met de tinnitus omgaan

tinnitus

De heer G.

Lees ook onze gerelateerde artikelen

Artikel

Waarom verzuimen mensen met een burn-out of depressie zo lang?

maart 2023 1 minuut lezen
drs. Jan D. Verhoeven
Lees meer
Artikel

Postcommotioneel syndroom (PCS) na hersenschudding zet je op het verkeerde been

november 2020 2-3 minuten lezen
drs. Jan D. Verhoeven
Lees meer
Artikel

Werkgerichte maatregelen en de focus op werkhervatting effectief bij psychische klachten

juni 2014 1-2 minuten lezen
drs. Jan D. Verhoeven
Lees meer

Onze mensen

Meer over mij

drs. Marloes Verhoeven

GZ-psycholoog, neuropsycholoog, EMDR-therapeut, tinnitusspecialist en Cogmed coach
Meer over mij

drs. Anouk Cox

psycholoog, EMDR-therapeut, Cogmed coach en tinnitusspecialist
Meer over mij

drs. Gertjan Zwart

neuropsycholoog NIP, Cogmed coach, tinnitusspecialist en EMDR-therapeut
Meer over mij

drs. Dorien Hagens

neuropsycholoog NIP, tinnitusspecialist, EMDR therapeut en Cogmed Coach

Aanmelden

Meld uw cliënt aan. Uw cliënt is in goede handen. We nemen u mee in alle stappen van het traject.