Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Cognitieve re-integratie

Kenmerken Cognitieve re-integratie

Duur

4 maanden

Aantal gesprekken

6 gesprekken aan huis of op het werk, minimaal 5 telefonische coachingsgesprekken en e-coaching

Rapportage

Tussen- en Eindrapportage

Begeleider

(GZ-)psycholoog (en fysiotherapeut of bewegingswetenschapper)

Voortraject

Expertise en advies

Downloads

Contact

Bel ons op (053) 428 11 44 of stuur een e-mail.
Meld uw cliënt aan

Cognitieve re-integratie

De Cognitieve re-integratie bestaat uit de Begeleiding naar werkhervatting aangevuld met de Werkgeheugentraining. Het is een intensief traject voor cliënten met complexe problematiek, cognitieve klachten (concentratiestoornissen, aandachts- en geheugenproblemen) en een flinke dosis motivatie. Optimaal zelfstandig functioneren en het werk hervatten is het doel van de Cognitieve re-integratie. In de Expertise en advies, die vooraf gaat aan de Cognitieve re-integratie maken we dit doel concreet.

Aandacht voor het individu

De aanpak is afgestemd op de specifieke situatie van de cliënt. We kiezen altijd voor maatwerk en doen dus geen groepsbehandeling.

Bij cliënt thuis of op het werk

Veel problemen kunnen herstel in de weg staan. Denk aan emotionele en gedragsmatige factoren, traumatische ervaringen en angst. In de begeleiding pakken we deze problemen aan. Dat doen we niet in een therapeutische setting, maar thuis en op het werk. Want daar spelen de problemen zich af.

We houden u op de hoogte

Halverwege en aan het eind ontvangt u rapportages en deze bespreken we ook telefonisch met u. Uiteraard respecteren we hierbij de privacywetgeving. Als er bijzonderheden zijn tijdens het traject, hoort u dit direct van ons.

Als het doel bereikt is, stoppen we

Niet zelden bereikt de cliënt het doel sneller dan verwacht. Dan stoppen we het traject, uiteraard in overleg met u. Het restant brengen we niet in rekening.

Voorbeelden van doelen

  • volledige werkhervatting
  • gedeeltelijke werkhervatting
  • studiehervatting

“Wat me heeft geholpen? Juist het vertrouwen in mij dat de begeleider uitsprak, in volledig herstel.”

- reactie cliënt

Onderdelen die (vaak) deel uitmaken van de Cognitieve re-integratie

Werkgeheugentraining
Dit vormt een cruciaal onderdeel in het traject. De cliënt traint hierbij zijn geheugen en aandacht op de computer of tablet, gemiddeld 40 minuten per dag, vijf dagen per week, gedurende minimaal vijf weken. De cliënt krijgt wekelijks telefonische coaching van de begeleider. Meer informatie over de Werkgeheugentraining..
Lees meer
Herstel fysieke belastbaarheid - Fitnessabonnement inclusief indien geïndiceerd
Gedragsmatig activering is een belangrijk onderdeel in onze begeleidingen. Wij adviseren in opbouw van activiteiten op basis van graded activity. Daarnaast geven we de cliënt trainingsschema’s om de conditie op te bouwen. Regelmatig adviseren wij de cliënt te gaan sporten in een fitnesscentrum. De kosten mogen dan geen issue zijn. Daarom kan de cliënt een vergoeding krijgen voor een fitnessabonnement. Soms is een intensieve coaching hierbij essentieel. Wij zoeken dan een geschikte locatie bij de cliënt in de buurt en stemmen de training af met de personal trainer of fysiotherapeut.
Werkstrategie training
Het werk hervatten na een periode van uitval vereist een aangepaste taakuitvoering in het werk. Multitasking in het werk moet je dan bijvoorbeeld niet doen. De begeleider gaat hier uitgebreid op in tijdens het traject.
Tinnitusbegeleiding – zonder extra kosten
Bij tinnitus en hyperacusis staan onzekerheid over de aandoening en cognitieve klachten vaak op de voorgrond. Onze specifiek geschoolde psychologen helpen de last van tinnitus te verminderen, door psycho-educatie en cognitieve gedragstherapie.
Lees meer
EMDR – zonder extra kosten
Een adequate traumabehandeling vermindert angsten en vermijdingsgedrag en draagt daarmee bij aan een spoedig herstel van functioneren. Aan het begin van het begeleidingstraject zetten we EMDR in, zodat de cliënt daar al snel profijt van heeft. De EMDR-behandelingen worden uitgevoerd bij de cliënt thuis, door een EMDR-therapeut van Condite. Lees meer over EMDR bij Condite..
Lees meer
Psycho-educatie
Met psycho-educatie krijgt de cliënt een beter inzicht in zijn probleem. Hij leert minder het accent te leggen op de problemen en beperkingen. Doordat hij de focus legt op oplossingen en de afgesproken doelstelling, is verandering mogelijk.
Tijdcontingente werkhervatting
De cliënt stelt samen met de begeleider het werkhervattingsplan op. Niet alleen de manier waarop je je werk doet, maar ook een gefaseerde opbouw draagt bij aan herstel. Het verleggen van grenzen met een tijdcontingente werkhervatting zorgt voor een betere belastbaarheid. De begeleider van Condite coacht de cliënt bij deze opbouw.
Hanteren van emotionele klachten
Wanneer stress, gepieker, somberheid (te-)veel aandacht opeisen, krijgt de cliënt adviezen om daar controle over te krijgen. Als angst ertoe leidt dat de cliënt situaties uit de weg gaat, stellen we een plan op om dat gefaseerd te doorbreken. Doordat de cliënt leert zich structureel te richten op de dingen die wél goed gaan, zet hij stappen vooruit.
Lees meer
Pijn- en vermoeidheidseducatie
Chronische pijn en langdurige vermoeidheid komen het meest voor binnen de gezondheidszorg. Ze veroorzaken regelmatig functioneringsproblemen. In de begeleiding krijgt de cliënt uitleg en praktische handvatten, om grip te krijgen op deze problemen.
Lees meer
Slaapadviezen
Een goede nachtrust belangrijk is voor de gezondheid. Het is niet voor iedereen mogelijk om een perfecte nachtrust te hebben. Door het strikt toepassen van adviezen, is beter slapen wel af te dwingen. We staan hier in de begeleiding uitgebreid bij stil.
Lees meer
Terugvalpreventie
Voor een duurzaam resultaat is het van belang dat de cliënt weet wat hij moet doen wanneer het even wat minder gaat. We stellen samen met de cliënt een terugvalpreventie-plan op.
Goede afstemming van beleid met de opdrachtgever en betrokken partijen
De cliënt heeft in de fase van herstel en het oppakken van werk met veel partijen te maken. De huisarts, medisch specialist, contactpersoon van de verzekeraar, leidinggevende, collega’s, enzovoort zijn erbij betrokken. De begeleider stemt het beleid optimaal af tussen de partijen, in overleg met de cliënt.
Heldere rapportages
Aan het begin en bij het afronden van het traject nemen we testen af. Dit leggen we vast in de rapportages. Deze bespreken we met de cliënt en zijn daarnaast van waarde om op terug te kunnen vallen.

Probeer de Werkgeheugentraining zelf uit

Ga naar: https://training.app.cogmed.com/demo. Rechtsboven wijzigt u de taal.

Ervaringen van cliënten

Ik heb het gevoel situaties weer beter aan te kunnen en heb substantieel minder concentratie- en geheugenproblemen.

concentratie- en geheugenproblemen

De heer R.B.

Mij niet laten beperken door de klachten, maar zorgen dat ik ondanks de klachten toch zo goed mogelijk kan functioneren.

vermoeidheid en concentratie- en geheugenproblemen

De heer O.V.

Na drie maanden ben ik er van overtuigd dat ik mijn werk weer op een behoorlijk niveau kan doen.

concentratie- en geheugenproblemen en vermoeidheid

Mevrouw D.P.

Mijn pijnklachten zijn zeer sterk afgenomen en mijn concentratievermogen is sterk verbeterd.

pijn en concentratie- en geheugenproblemen

Mevrouw M.R.

Lees ook onze gerelateerde artikelen

Artikel

Brain fog – begeleiding is cruciaal

maart 2023 2-8 minuten lezen
drs. Jan D. Verhoeven
Lees meer
Artikel

Wel cognitieve klachten en geen objectieve beperkingen: moet je daar wat aan doen?

oktober 2016 3 minuten lezen
drs. Jan D. Verhoeven
Lees meer
Artikel

PTSS, het werkgeheugen en werkhervatting

juli 2014 2 minuten lezen
drs. Jan D. Verhoeven
Lees meer

Onze mensen

Meer over mij

drs. Hanne Voorsluijs

psycholoog NIP, Cogmed coach, tinnitusspecialist, EMDR-therapeut en loopbaanadviseur
Meer over mij

drs. Dorien Hagens

neuropsycholoog NIP, tinnitusspecialist, EMDR therapeut en Cogmed Coach
Meer over mij

drs. Marloes Verhoeven

GZ-psycholoog, neuropsycholoog, EMDR-therapeut, tinnitusspecialist en Cogmed coach
Meer over mij

drs. Jan D. Verhoeven

eigenaar en directeur Condite, psycholoog NIP, Cogmed coach, tinnitusspecialist, fysiotherapeut, manueel therapeut en trainer

Cursussen voor arbeidsdeskundigen

Als arbeidsdeskundige kom je vaak cliënten tegen met psychische en cognitieve klachten. Ook als arbeidsdeskundige kun je daarin adviseren. Hoe? Volg onze cursus 'Oplossingsgericht coachen'.